Seppe en buurt zoeken middenweg voor helikoptercijfers

De omzetting van de luchthavenbesluit van Breda International Airport, in de volksmond nog steeds Seppe, is nog niet geheel afgerond.

Het onderzoek naar het aantal vliegbewegingen en de geluidsproductie van het vliegveld laat namelijk zien dat er in het besluit gerekend is met het allerzwaarste helikoptertype. Dat zou betekenen dat er, mocht Seppe dat überhaupt willen, 930 vliegbewegingen met dit type mogen plaatsvinden.

Dat wil de buurt voorkomen en om die reden gaat de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Seppe (CROSE) in gesprek over een oplossing. "We zoeken naar de gulden middenweg", aldus voorzitter en wethouder Hans Wierikx.

Luchthaven

In 2015 heeft CROSE besloten onafhankelijk onderzoek in te stellen waar een werkgroep van de commissie mee aan de slag is gegaan. Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) heeft het onderzoek uitgevoerd. Volgens de wet moest er een namelijk een nieuw luchthavenbesluit opgesteld worden.

Volgens wethouder Hans Wierikx is dat in principe naar tevredenheid verlopen. "Het aantal vliegbewegingen en geluidsbelasting qua kleine vliegtuigen is gewoon een op een uit het vorige besluit over genomen en dat is ook gewoon goed gegaan", weet hij.

Groeimogelijkheden

Wat betreft de helikopterbewegingen is dat echter een ander verhaal. "Er is net als in het vorige besluit uitgegaan van 930 vliegbewegingen per jaar. Dat is in principe prima, alleen voor het onderzoek is het zwaarste helikoptertype gehanteerd. Als dat ook opgenomen wordt in het nieuwe besluit, zou dat theoretisch betekenen dat zo’n zwaar type, dat vele malen meer herrie maakt dan en ander soort helikopter, 930 keer per jaar op Seppe mag vliegen. Voor buurtbewoners zou dat een enorme geluidsbelasting betekenen", aldus Wierikx.

De wethouder benadrukt dat Breda International Airport helemaal niet de intentie heeft om deze ruimte, die nu in het besluit is ontstaan, daadwerkelijk te gaan gebruiken. "Natuurlijk wil de luchthaven wel groeimogelijkheden en wil de buurt niet deze maximale norm. Daarom gaan we nu zoeken naar de gulden middenweg waarin er vooral een mix van de helikoptertypes wordt gebruikt", zo legt hij uit.

Plan

Wethouder Wierikx, die tevens voorzitter is van de werkgroep, geeft aan dat de werkgroep de komende maanden aan de slag gaat om een plan van aanpak op te stellen. Men hoopt dit aan het begin van komend jaar aan te kunnen bieden aan de commissie. Ook de provincie wordt hierin betrokken, evenals de omwonenden.

Wierikx heeft in ieder geval vertrouwen in een goede afloop. "Het NLR-onderzoeksrapport biedt voldoende ruimte om met elkaar te komen tot een aanvaardbare oplossing. Een constructieve grondhouding en bereidheid binnen de werkgroep tot het zoeken naar een compromis is hierbij een must", zo besluit hij.

Tip de redactie