Een vereniging die in 2016 – 2017 haar 80e verjaardag viert en in de historie ervan slechts ‘slapende’ was tijdens de 2e Wereldoorlog, kan bogen op tradities en maatschappelijke waarden.

Dat daarbij, door de jaren heen, de Franse cultuur en taal de verbindende factor is en is geweest, heeft de Alliance Francaise Roosendaal een belangrijke status gegeven.

Even bijzonder is het feit dat deze AF Roosendaal vanaf 1945 Corneille de Bruijn, één van de studenten die bij de officiële oprichting betrokken was, als voorzitter van de vereniging mocht verwelkomen.

Dat zijn bevlogenheid een geweldige bijdrage aan de vereniging heeft geleverd, moge duidelijk zijn. Pas in 1995, dus 50 jaar later, nam hij in die functie afscheid.

Historie

Eind 1935 kwamen er op het Norbertuslyceum drie docenten en twee leerlingen samen om af en toe in het Frans te praten over literatuur. Dat waren een docent chemie, een classicus en een docent Frans.

"In februari 1936 werd dat officieel de Alliance Francaise Roosendaal, en had de vereniging vanaf het begin zo’n negentig leden. Het accent lag uiteraard op de Franse taal en cultuur, maar gaandeweg werd ook het sociale karakter van de bijeenkomsten belangrijker", vertelt présidente Jenny Jonkers, de voorzitter van de vereniging.

"De vereniging had in de beginperiode een duidelijk elitair karakter, vanwege de status van de leden. Veel directeuren van belangrijke bedrijven waren lid", vervolgt zij. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Alliancies in Nederland door de Duitsers verboden.

In 1956 vond de heroprichting plaats en werd het ledental vanaf de oprichting geëvenaard. Het begin van een bloeiende vereniging.

Diversiteit

“Langzaam maar zeker hebben we het karakter van de Alliance zien veranderen. Naast taal en cultuur, kwam er ook steeds meer interesse voor het Franse leven."

"We organiseren lezingen, mensen kunnen op verschillende niveaus cursussen volgen, er zijn bijeenkomsten waarbij er louter Frans gesproken wordt, maar we hebben ook bijeenkomsten waarbij het sociale aspect een grote rol speelt. Jaarlijks maken we uitstapjes, hebben we aandacht voor de Franse film en het toerisme en proeven we in november de Beaujolais", vertelt de enthousiaste voorzitter.

"En belangstellenden hoeven de taal geen obstakel te vinden. Natuurlijk wordt er bij gelegenheid in het Frans met elkaar gesproken, maar we zijn een laagdrempelige vereniging, waarbij de interesse in  de Franse taal en cultuur het belangrijkste is."

Tentoonstelling

Vanwege het feestelijke jubileum heeft AF Roosendaal  de fototentoonstelling, welke is ontstaan naar aanleiding van de klimaatconferentie in Parijs in 2015 naar Roosendaal laten komen.

"Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een tentoonstelling van 44 foto’s, welke inmiddels in Den Haag, Rotterdam en Nijmegen te bezichtigen waren. Vanwege onze tachtigste verjaardag hebben we een selectie naar Roosendaal gehaald, die nu in de Rabobank Galerie voor alle bezoekers van de schouwburg te bewonderen is." 

Bij de officiële opening werd het woord gevoerd door mevrouw Jonkers, de heer Beyer en de heer Bugter. Zij verwoorden op eigen wijze dit bijzondere moment binnen de vereniging. Ook wethouder Hans Verbraak sprak de aanwezigen in het Frans toe.

Met een aantal Franse chansons door de Groupe Vocal en het heffen van het glas werd de tentoonstelling officieel geopend. De tentoonstelling blijft tot 27 oktober in de Galerie hangen.