Het nog leegstaande gebied van industrieterrein De Meeten II krijgt een flexibel bestemmingsplan.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Op deze manier hoopt de gemeente meer bedrijven te trekken die zich willen vestigen op De Meeten II. In het bestemmingsplan dat is opgesteld wordt er voor gekozen om de toewijzing van grond meer op maat te maken.

De Meeten II maakt onderdeel uit van bedrijvenpark Majoppeveld. Op dit moment wordt het bestemmingsplan als ‘te stug’ gezien waardoor er niet veel mogelijk is op het terrein. Dat komt met name door de ‘bestemming verkeer.’

"Dat geeft mogelijk belemmeringen wanneer het gebied verkaveld wordt voor de vestiging van bedrijven", legt gemeentewoordvoerder Erik Jacobs uit.

Wegen

Om deze hindernissen weg te nemen, wordt het bestemmingsplan op dat onderdeel herzien. Het gehele gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Daarbinnen bestaat ook de mogelijkheid om wegen en straten te realiseren.

Op deze wijze kan er geschoven worden in de precieze locatie waar straten en wegen worden aangelegd. De gemeente streeft er naar om in het algemeen meer flexibele bestemmingsplannen op te stellen.

"Ook andere bedrijventerreinen hebben deels al bestemmingsplannen met een zekere mate van flexibiliteit. Momenteel wordt ook gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het hele bedrijventerrein Majoppeveld: daarin zullen ook de mogelijkheden worden bezien om te komen tot meer flexibiliteit waar dat mogelijk en verantwoord is", geeft Jacobs aan.

Bakkersberg

Het gebied in De Meeten II wat nog ontwikkeld moet worden ligt tussen de omloopleiding Bakkersberg, de Rucphensebaan en de al bestaande ontsluitingsweg Spectrum. Het domein is al voorzien van een bedrijfsbestemming.

In het nieuwe plan kiest de gemeente er ook voor om de maximaal toegestane milieucategorieën te verlagen ten opzichte van de in het huidige bestemmingsplan neergelegde mogelijkheden. De nu gekozen categorie sluit aan bij de situatie de al van toepassing was in het zuidelijk gedeelte van het plangebied.

In de huidige situatie was ook middelzware bedrijvigheid toegestaan, maar dat kan niet meer in het vernieuwde bestemmingsplan.

Bouwgroep Moonen

De gemeente Roosendaal koos er in 2015 voor om De Meeten II zelf te ontwikkelen. Projectontwikkelaar Bouwgroep Moonen zag toen af van de rechten om dit industrieterrein vorm te geven. Uit eerder van de provincie Noord-Brabant bleek dat er behoefte is aan de ontwikkeling van De Meeten II.

Op Majoppeveld staan de nodige bedrijfspanden leeg. De gemeente Roosendaal liet eerder al weten dat het aan de markt is of bedrijven zich in een bestaand bedrijfspand of op een nieuwbouwlocatie willen vestigen.