De gemeente Halderberge staat er financieel gezien meer dan goed voor. Zoals het er nu naar uitziet heeft de gemeente in 2017 een overschot van ruim 83.000 euro en de jaren erna is dat respectievelijk bijna zeven ton, ruim een miljoen en dik 1,6 miljoen euro. 

Wethouder Jan Mollen spreekt van een zeer positieve toekomst voor Halderberge. "We gaan natuurlijk nog steeds niet zomaar lukraak uitgeven, maar hier mogen we echt heel blij mee zijn", aldus Mollen.

Wethouder Jan Mollen glundert. "Het is geweldig dat we kunnen melden dat dat we ook komend jaar te maken hebben met financieel herstel. Dit zat er in de zomernota al aan te komen, maar het is fijn dat dit in de programmabegroting ook naar voren komt", zegt Mollen.

De begroting over 2017 is niet alleen sluitend, het laat ook een overschot zien van 83.425 euro. In 2018 is dat 674.916 euro, in 2019 1.154.721 euro en in 2020 1.618.874 euro. Volgens Mollen gaat het wat ver om te zeggen dat Halderberge gebakken zit, maar positief is het in zijn ogen zeker.

Risico’s

De wethouder benadrukt dat er ook rekening is gehouden met risico’s en tegenvallers. "Na jaren van bezuinigingen is het financiële herstel ingetreden", vat hij samen. Ook het weerstandvermogen van de gemeente, het geld van de gemeente ten aanzien van ingebouwde risico’s, ziet er goed uit en wordt als ruim voldoende bestempeld.

De financiële situatie van de gemeente Halderberge pakt ook gunstig uit voor de inwoners van Halderberge. Hun lastendruk daalt volgend jaar namelijk met 2,36 procent voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning. Voor eenpersoonhuishoudens dalen deze kosten met 2,31 procent. Verder zullen deze lasten voor niemand meer stijgen dan met vijf procent per jaar.

Eind deze maand wordt de programmabegroting behandeld in de commissie, op 10 november neemt de gemeenteraad een besluit hierover.