De kogel is door de kerk. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeent Roosendaal heeft definitief besloten om het huidige stadskantoor te behouden

Daarmee zijn de alternatieven, het EKP-gebouw en het voormalige belastingkantoor, van de baan. De tijd van vooruitschuiven en onderzoeken is afgerond. Eindelijk duidelijkheid voor iedereen.

De gemeente wilde eerst dat het stadskantoor samen met de nabijgelegen scholenlocatie zou verdwijnen. Op deze manier kon de kloostertuin worden opengesteld. Er waren plannen om op de plaats van het stadskantoor een  'foodcluster' te maken.

"We hebben daar gesprekken over gevoerd met alle supermarkthouders in Roosendaal, maar dat heeft niet tot daadwerkelijke interesse geleid. Daardoor zou er na uitvoering van de plannen 'onder de streep' een behoorlijk negatief saldo opduiken, dat door gemeente en provincie ieder voor de helft zou moeten worden opgebracht", verduidelijkt wethouder Cees Lok.

Duidelijkheid

Wat in ieder geval duidelijk is geworden, is dat er een einde is gekomen aan het uitstellen en vooruitschuiven van de besluitvorming.

"Er is voor iedereen duidelijkheid dat de huidige locatie behouden blijft, maar dat houdt wel in dat er een duurzame renovatie zal moeten plaatsvinden. Het gaat dus niet om het wegwerken van achterstallig onderhoud op korte termijn, maar om duurzame ontwikkelingen, waardoor deze werkplekken voor de toekomst gereed gemaakt worden."

Lok benadrukt daarbij dat het huidige stadskantoor een gedateerd en traditioneel kantoorgebouw is, met ontzettend veel afzonderlijke ‘hokjes’.

Met de mogelijke kantoorconcepten die heden ten dage worden gebruikt, van gesloten naar open ruimtes, flexibele werkplekken en kantoortuinen, zal er een volledig nieuw ontwerp binnen de bestaande ruimte moeten worden gerealiseerd. Of dat gefaseerd kan of dat er een tijdelijke verhuizing moet plaatsvinden, zal blijken als de plannen op de tekentafel vorm hebben gekregen.