De SP Roosendaal wil dat de biomineralenfabriek niet in Roosendaal wordt gerealiseerd, maar op industrieterrein Moerdijk. 

Op het bedrijvenpark is 110 hectare bedrijfsgrond beschikbaar voor onder meer bedrijven die zich richten op recycling en biobasedtechnologie. In die laatste sector wordt biomassa afkomstig uit onder meer planten en resten uit de natuur gebruikt als grondstof voor chemie, materialen en energie.

Directeur Ferdinand van den Oever van Industriepark- en Havenschap Moerdijk maakte onlangs bekend dat er een strenge schifting is voor bedrijven die een plekje krijgen in het westelijk gedeelte van het industriepark. Het gaat daarbij vooral om grote ondernemingen die actief zijn in de chemie.

Mestkorrels

Volgens Ada Oudhof opent de directeur van Havenschap Moerdijk in feite de deur voor bedrijven, zoals de biomineralenfabriek. "Hij is op zoek naar bedrijven in de zwaardere milieucategorie." In de toekomstige fabriek wordt varkensmest verwerkt tot biomineralen die geschikt zijn voor bijvoorbeeld compost.

Het gaat hierbij om 'dikke fractiemest' met dertig procent droge stof. De mestkorrels kunnen worden geëxporteerd naar landen waar een tekort is aan mest. In Nederland bestaat er juist een overschot. Het is de bedoeling dat de fabriek een verwerkingscapaciteit krijgt van 140.000 ton 'dikke fractiemest' waarvan 40.000 ton mestkorrels kunnen worden geproduceerd.

De mestfabriek wordt naar verwachting gerealiseerd naast de afvalenergiecentrale van SUEZ aan de Potendreef. Het initiatief voor de verwerking van biomineralen komt van landbouworganisatie ZLTO en afvalmanagementsbedrijf SUEZ.

Woonwijk

De SP heeft raadsvragen gesteld aan wethouder Toine Theunis. Oudhof wil weten of Theunis het met haar eens is dat de biomineralenfabriek thuishoort op een industriegebied als Moerdijk in plaats van in de nabijheid van een woonwijk in Roosendaal. Hiermee zou het college van burgemeester en wethouders gehoor geven aan de bezwaren van buurtbewoners. Die zijn bang voor stankoverlast en aantasting van hun gezondheid.

Oudhof stelt Theunis voor om een bemiddelingspoging op te starten tussen de eigenaren van de toekomstige biomineralenfabriek en Havenschap Moerdijk om een vestiging van de mestfabriek op industrieterrein Moerdijk mogelijk te maken. De vragen van de SP Roosendaal zijn nog in beraad.