KPO Roosendaal ziet af van de overname van zeventien peutergroepen van Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal (SPR). 

"We hebben ons teruggetrokken, omdat de financiële risico’s te groot zijn", geeft woordvoerder Kees Boeren van KPO Roosendaal aan.

Hij benadrukt dat de onderwijsorganisatie nog steeds graag ziet dat de voorschoolse educatie voor peuters op katholieke scholen in de toekomst onder de vlag van KPO worden geconcentreerd. De KPO treedt ook met de SPR in gesprek over de ontstane situatie.

Hij geeft aan in te zetten op een breed dekkende voorziening in zogenaamde Integrale Kindcentra. "Het liefst zien we die dan onder de vlag van de basisschool", vertelt Boeren.

Complex

Op dit moment is het volgens Boeren te complex om de peuterspeelzalen over te nemen: "Bij de SPR zijn zeventig medewerkers werkzaam. Het zou dan lastig worden om te besluiten welke werknemers je wel of niet mee overneemt naar de KPO."

Deze situatie ontstond, nadat eerst Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO) zich terugtrok. Die zou in eerste instantie acht peutergroepen op de openbare scholen in de gemeente Roosendaal naar zich toetrekken.

Duur

Directeur Ad Goossens van OBO zag daar vanaf, omdat het te duur was voor de onderwijsorganisatie om een eigen bedrijfsvoering voor de peuters op te tuigen. Kees Boeren geeft aan dat er voor ouders en kinderen op de peutergroepen ondanks de gewijzigde situatie niets verandert.

In 2015 ondertekenden vertegenwoordigers van de SPR, KPO, OBO en Stichting Protestants Christelijk Onderwijs (PCO) een intentieverklaring waarin werd aangekondigd dat de peutergroepen voortaan onder de vlag van de onderwijskoepels zouden vallen. Uiteindelijk gaat alleen de overdracht van de peutergroep op de protestantse basisschool de Kroevendonk door.

In zee gaan

De SPR oriënteert zich inmiddels op de nieuwe situatie. Volgens directeur Ko van Aalst ligt een overname van de peutergroepen door een kinderopvangorganisatie het meeste voor de hand. Zelfstandig doordraaien is niet echt een optie: "De KPO heeft aangegeven het liefste met een kinderdagverblijforganisatie in zee te willen gaan. Wij gaan nu in gesprek met kandidaten. Het belangrijkste uitgangspunt blijft voor mij dat de personeelsleden allemaal mee over kunnen." Het liefst ziet hij dat de overgebleven 24 peutergroepen van SPR overgaan naar één bedrijf. 

Voorlopig kunnen ouders hun kinderen nog steeds bij de SPR inschrijven voor een plaatsje op de peuterspeelzaal: "Het enige dat in de toekomst voor ouders verandert is dat zij hun peuter straks op een ander adres moeten aanmelden."

Toekomst

Hoewel Van Aalst optimistisch is over de toekomst van de peutergroepen, betreurt hij de afgeketste overdracht: "We hebben hier lang over onderhandeld en het besluit is pas op het laatste moment genomen. Dat zorgt ook voor veel onzekerheid bij het personeel die niet weet bij welke organisatie zij straks gaan werken."

Het is nog lang niet zeker dat de peutergroepen per 1 januari in handen komen van een kinderopvangbedrijf. Van Aalst kondigt aan de tijd te nemen om te komen tot een goede overdracht.