Het LPG-punt van Jora in het centrum van Oudenbosch hoeft niet gesaneerd te worden. Door een wetswijziging kan de gemeente de vergunning niet intrekken en kan de LPG blijven bestaan.

Hiermee houdt de gemeente een bedrag van ruim drie ton in haar zak. De verplaatsing van het LPG-tankstation in Oudenbosch is al langere tijd een belangrijk onderwerp op de Halderbergse politieke agenda. De gemeente is al langer van mening dat het LPG-tankstation in het centrum Oudenbosch niet wenselijk is.

Om die reden is de gemeente Halderberge in gesprek gegaan met de eigenaar en werd er een akkoord bereikt over de sanering van het LPG-station. Dit zou eind vorig jaar gebeuren, maar vanwege een op handen zijnde wetswijziging ging het plan, dat 326.000 euro zou gaan kosten,voor enige tijd de ijskast in.

Overleg

Wethouder Hans Wierikx laat nu echter weten dat het LPG-station in Oudenbosch helemaal niet gesaneerd hoeft te worden.

"Technisch gezien was het bij een LPG-vulpunt zo dat je deze moest saneren als in de straal van 45 meter huizen of openbare gebouwen staat. Dit met het oog op de veiligheid. Er mogen dan geen mensen verblijven of wonen in de door het rijk opgelegde straal", legt de wethouder desgevraagd uit.

Actie

"Om die reden hebben wij enige tijd geleden al besloten dat we in Oudenbosch in actie moesten komen. Kort nadat er overeenstemming bereikt was met de eigenaar van het tankstation, werd er echter in Den Haag een wetswijziging doorgevoerd. De veiligheidscirkel is nu gezet op 25 meter. Dat scheelt behoorlijk en heeft voor ons als gemeente tot gevolg dat het voor ons geen verplichting meer is om tot sanering van het vulpunt over te gaan. Daarover hebben wij de raad inmiddels ook geïnformeerd", zegt Wierikx.

Omdat de gemeente niet langer verplicht is om het LPG-vulpunt te saneren, kan ze de geraamde 3260.000 euro in haar zak houden. "Overigens zien we daar op de begroting niets van terug, want we hebben het over onvoorziene kosten", benadrukt de wethouder.