Het dorp Rucphen breidt voor het eerst in jaren uit. In het gebied 'Hofstede' tussen de Pierestraat, de Kade en de Kerkstraat komt ruimte voor 170 nieuwe huizen. 

Het voorontwerp-bestemmingsplan om dit project mogelijk te maken ligt momenteel ter inzage. "De woningen worden gefaseerd gebouwd over een periode van tien jaar. We gaan niet bouwen voor leegstand", kondigt wethouder René Lazeroms aan.

Bijzonder is dat gemeente werkt met een flexibel bestemmingsplan. "We kunnen op dit moment nog niet zien wat de woningmarkt gaat doen. Daardoor houden we rekening met marktomstandigheden die gaan wijzigen. Als er op een later moment bijvoorbeeld veel vraag is naar middeldure huurwoningen, dan kunnen we daar zo makkelijk op inspringen zonder opnieuw een hele procedure te moeten doorlopen", vertelt Lazeroms.

Het is de bedoeling dat er woningen worden gerealiseerd voor verschillende doelgroepen. Lazeroms denkt daarbij aan koopwoningen in verschillende prijsklassen, sociale huurwoningen en kavels waar kopers zelf hun woning kunnen bouwen.

Landbouwpercelen

De gronden die nodig zijn voor dit project zijn in eigendom van de gemeente Rucphen, woningcorporatie Thuisvester en aannemersbedrijf Van Agtmaal. "Het is niet nodig om nog gronden aan te kopen", benadrukt de wethouder. Momenteel worden de benodigde landerijen nog gebruikt als landbouwpercelen.

De gemeenteraad krijgt een raadsvoorstel over het project Hofstede naar verwachting in de eerste helft van 2017 aangeboden. Lazeroms is in ieder geval blij met deze ontwikkeling: "Er zijn wel enkele nieuwbouwprojecten in het dorp Rucphen, maar zeker niet van deze omvang. Dat gaan het om kleine locaties." 

Uitbreiding

De afgelopen jaren werden de kernen Sprundel en Sint Willebrord aan de randen van de dorpen al fors uitgebreid. In Rucphen hebben ze daar lang op moeten wachten. De laatste keer dat in deze kern flink werd gebouwd is zo’n tien tot vijftien jaar geleden toen woonzorgcentrum Kerkakkers werd gerealiseerd.

Wie meer informatie wil vernemen over het plan ‘Hofstede’ is dinsdag 11 oktober welkom in gemeenschapshuis de Vaart. Dan wordt er vanaf 19.00 uur een inloopavond gehouden.