Buurthuis Fatima blijft half jaar langer open

De gebruikers van buurthuis Fatima in Roosendaal kunnen toch langer blijven zitten. Woningcorporatie AlleeWonen heeft toegezegd dat de verenigingen in ieder geval nog tot eind juni 2017 in het wijkcentrum kunnen blijven.

Eerder zouden zij er per 1 januari 2017 uitmoeten. Voorzitter Gerard Franken van de stichting die het Fatimahuis beheert heeft goede hoop dat zij ook na juni nog terecht kunnen in hun oude vertrouwde buurthuis.

De afgelopen tijd heeft Franken onder meer gesproken met voormalig wethouder Hugo Polderman. "Daaruit bleek dat er nog best veel zaken moeten worden aangepakt. Zo moet eerst het bestemmingsplan worden gewijzigd voordat woningbouw op deze locatie mogelijk wordt", vertelt Franken. Ook is er ook nog geen koper die dit domein van eigenaar AlleeWonen heeft overgenomen.

Opluchting

De verenigingen hebben ook opgelucht gereageerd op het nieuws dat zij voorlopig buurthuis Fatima niet uithoeven. "We hebben hier ongeveer vijfentwintig gebruikers. Een deel daarvan komt van buiten de wijk, maar een aantal clubs zijn echt wijkgebonden", vertelt Franken. Hij gaat de verenigingen ook helpen met het zoeken van een alternatieve locatie. Dat kan bijvoorbeeld in andere nabijgelegen buurthuizen als Keijenburg, Dijksteeke of Kalsdonk.

Toch vindt Franken het belangrijk dat de Fatimawijk (een deel van Burgerhout) een eigen wijkvoorziening houdt: "De Fatimawijk is een gemêleerde buurt die bestaat uit jong en oud en rijk en arm. Juist voor de minderbedeelden is het belangrijk dat er een ontmoetingsplek voor hen is."

Hij wil eventueel met een toekomstige koper praten om te zien wat er mogelijk is: "Dan kunnen we kijken of het haalbaar is en dan kunnen we ook zelf de rekensom maken of dat voor ons mogelijk is. Op dit moment betalen we geen huur, dat zou dan wel moeten."

Koper

AlleeWonen heeft Franken toegezegd om hen in contact te brengen met de uiteindelijke koper. Mogelijk kan het buurthuis dan nog wat langer gebruikt worden, voordat het wordt gesloopt. "Dan voorkom je ook dat zo’n gebouw verpaupert. Dat gebeurt snel bij leegstand", verklaart Franken.

De afgelopen jaren draaide het wijkcentrum zonder subsidie. Al sinds 1992 krijgt het buurthuis geen bijdrage meer vanuit de gemeente. "We hebben ook geen beheerder of barkeeper. Vrijwilligers van de vereniging doen alles. We zijn helemaal zelfredzaam", besluit Franken.

Tip de redactie