Voorbereidingen feest Roosendaal 750 jaar gestart

Het oudst bekende geschrift waarin de naam Roosendaal wordt vermeld dateert van 9 november 1268. 

Op die dag gaf de toenmalige heer van Breda zijn fiat aan de schenking van een stuk grond aan een pas gebouwde kapel 'in loco dicto Rosendale', oftewel 'op de plaats die Roosendaal wordt genoemd.'

Als je de genoemde datum als geboortedag beschouwt, bestaat Roosendaal in 2018 dus 750 jaar en dat mag gevierd worden. Om het feest te stroomlijnen is de stichting ‘Roosendaal 750 jaar’ in het leven geroepen’. Cor Verbogt is de voorzitter van de stichting. Deze week stelde burgemeester Niederer de stichting voor en gaf Verbogt een inkijkje in de plannen.

2018 lijkt nog ver weg, maar als je wat moois van de viering wilt maken moet je nu al gaan nadenken. Burgemeester Niederer benadrukt dat het een feest voor, met en door alle Roosendalers moet zijn, waarbij kwaliteit voorop staat. "Waar mogelijk sluiten we aan bij bestaande activiteiten, denk bijvoorbeeld aan de Nieuwjaarsreceptie."

Ideeën verzamelen

De stichting bestaat, naast Verbogt, uit tien mensen. Over het algemeen bekende Roosendalers. Zij zijn gekozen op basis van hun kunde en ervaring in de samenleving.

"En het zijn leuke mensen, waar je een leuk feest mee op poten kunt zetten", volgens Verbogt. Ze gaan zich bezighouden met het opzetten van een programma op hoofdlijnen. De invulling moet komen van verschillende werkgroepen.

Iedereen met ideeën voor de viering kan zich aanmelden bij de stichting. Die beoordeelt de ideeën en zorgt voor de coördinatie, zodat de activiteiten elkaar niet gaan overlappen. De stichting regelt ook de aanvraag van subsidies bij derden en stelt budgetten beschikbaar. De gemeenteraad heeft inmiddels tweehonderdduizend euro beschikbaar gesteld.

Uitgangspunt

"In vergelijking met andere steden van vergelijkbare grootte zeker geen hoog bedrag”, zegt Niederer. “Maar wel een mooi uitgangspunt", vindt Verbogt, die het te vroeg vindt om nu al om meer geld te vragen.

"Het is net als thuis: het hoeft niet op, ook al is het lekker. Laten we eerst een kijken welke initiatieven er komen. Als blijkt dat er meer nodig is, weet ik zeker dat we bij de gemeenteraad een luisterend oor zullen vinden."

Het is de bedoeling dat er verspreid over het jaar op meerdere momenten aandacht voor de verjaardag van de stad zal zijn, maar het hoogtepunt van de festiviteiten zal plaatsvinden in de week van 21 tot en met 30 september. "We willen dan meerdere activiteiten op poten zetten, zodat de organisatoren van elkaars faciliteiten gebruik kunnen maken."

Voornemens

Er zijn al wel enkele voornemens bekend. "Er komt in ieder geval een kwalitatief hoogstaand en verantwoord openluchtspektakel." Plaats en inhoud liggen nog niet vast, maar een historisch evenement op de Markt lijkt voor de hand te liggen. De feestweek wordt afgesloten met een Roosendaals Treffen, dat om die reden van 2017 naar 2018 is verplaatst.

Op 17 oktober aanstaande organiseert de stichting een informatie- en brainstormavond in Schouwburg De Kring. De stichting zal een aantal organisaties uitnodigen waarvan ze denkt dat die een bijdrage aan het feest kunnen en willen leveren. Maar iedereen is welkom op die avond.

Tip de redactie