VV Hoeven krijgt 5.096 euro van de gemeente Halderberge voor de kosten voor de ombouw en heraansluiting van grootverbruik naar elektrisch kleinverbruik. 

In eerste instantie vond de gemeente dat de vereniging deze kosten zelf voor haar rekening moest nemen, maar uit nader onderzoek bleek dat Halderberge deze kosten ook voor KV Springfield en TC Pagnevaart heeft betaald. "We trekken een lijn dus ook VV Hoeven krijgt dit geld", zo zegt wethouder Jan Paantjens.

Voor de bouw van de brede school en de herinrichting van het Hoevense sportpark moest het transformatorhuisje ter hoogte van VV Hoeven verdwijnen. Deze kosten voor de sloop heeft de gemeente voor haar rekening genomen.

"Wat betreft de wijzigingskosten van grootverbruik naar kleinverbruik hebben wij in eerste instantie gezegd dat deze voor rekening van de voetbalvereniging zou komen", zegt Paantjens.

Eerlijk

Halderberge heeft na een kort onderzoek toch besloten de extra kosten van 5.096 euro ook voor haar rekening te nemen. "We hebben dat ook bij Springfield en TC Pagnevaart gedaan. We willen natuurlijk één lijn trekken dus heeft VV Hoeven er ook recht op. Wel zo netjes", zegt hij tenslotte.