VVD-raadslid Eddy Matthijssen heeft ontslag genomen. Hij kan zijn werk voor de gemeenteraad niet langer combineren met zijn dagelijkse werk en zijn gezin.

Per 13 oktober draagt hij zijn raadslidmaatschap over aan zijn opvolger. Als reden voor zijn ontslag geeft Matthijssen aan dat de nieuwe methode waarmee wordt vergaderd voor hem te intensief is. Matthijssen zat sinds 2010 voor de VVD Roosendaal in de raad.

Hij wordt opgevolgd door Gerard Boons. Die zat de afgelopen periode al recent in de gemeenteraad toen Marlon Frijters tijdelijk ontslag had genomen vanwege haar zwangerschap. Boons komt nu definitief terug.