De gemeente Rucphen is tevreden over de inzet van de jeugdprofessionals. Het aantal medewerkers dat via Stichting SPRING wordt ingezet blijft dan ook voor 2017 ook gelijk. 

"Het aantal uren dat een jeugdprofessional werkt is wisselend. Daar zitten ook parttimers bij", vertelt wethouder Martien de Bruijn van Jeugdbeleid.

De uitvoering van taken op het gebied van jeugdzorg liggen sinds 1 januari 2015 bij de gemeenten. In West-Brabant werken Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert samen op dit vlak. Zo sluiten zij gezamenlijk contracten af met de aanbieder van jeugdhulpverlening.

Jeugdprofessional

De gemeenten introduceerden ook gezamenlijk de jeugdprofessional. Deze medewerker is het eerste aanspreekpunt voor ouders en kinderen die een beroep doen op de jeugdzorg.

"We jeugdprofessional is een soort regisseur. Die bekijkt wat er nodig is en kan al veel doen aan preventie. Zo kan een jongere bijvoorbeeld een verwijzing krijgen naar een weerbaarheidstraining. Op deze manier investeer je al veel in de voorkant en kun je voorkomen dat iemand later zwaardere zorg nodig heeft", legt De Bruijn uit.

Als dat nodig is, kan de jeugdprofessional een gezin begeleiden naar een jeugdzorgtraject. De medewerker houdt dan ook een oogje in het zeil om te kijken hoe deze hulpverlening gaat. De Bruijn is dik tevreden over de inzet van de jeugdprofessionals: "Zij zijn de spil in het aanbieden van jeugdhulp."

Hoge werkdruk

De jeugdzorgprofessionals zijn in dienst van Stichting SPRING. Dit is een dochteronderneming van MEE: een organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking. Uit de monitor 'Sociaal Domein' blijkt wel dat de jeugdprofessionals sinds 2015 een hoge werkdruk ervaren.

Dat was een reden voor de gemeente om structureel een extra medewerker aan te stellen. Dit bracht niet de uiteindelijke oplossing, omdat de ondervraagde werknemers nog steeds aangeven met een hoge werkdruk te maken te hebben.

Dat komt ook, omdat de jeugdprofessional met complexe zaken te maken krijgt die veel tijd vergen. De medewerker heeft te maken met veel verschillende rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen. Op regionaal vlak wordt momenteel gewerkt om een plan van aanpak te presenteren waarbij deze werkdruk wordt verlaagd.