De inzet van de gemeente Halderberge om werklozen aan een baan te helpen, werpt haar vruchten. De twee pilots die zijn ingezet blijken succesvol, waardoor niet de geplande 15 procent weer aan het werk is, maar maar liefst 23 procent. 

Wethouder Frits Harteveld is enthousiast en benadrukt dat zowel de gemeente als het Werkplein in blijft zetten op deze werkwijzen om optimale resultaten te behalen.

De gemeente Halderberge heeft in totaal 483 werkzoekenden die een uitkering krijgen. "Wij doen er alles aan om deze mensen aan een baan te helpen", zo legt Harteveld uit. "Die 483 mensen, dat is toch echt te veel. Dit heeft al enige tijd nadrukkelijk onze aandacht en om die reden hebben we twee pilots opgezet."

Daling

De eerste heeft betrekking op de uitbreiding van deeltijdwerk. Het komt er feitelijk op neer dat de gemeente Halderberge aan tafel is gegaan met de werknemers van uitkeringsgerechtigden met een deeltijd baan. Met succes, want inmiddels kan 23 procent het zonder uitkering stellen.

Dit terwijl Halderberge inzette op 15 procent. In totaal hadden 52 mensen uit het cliëntenbestand naast een uitkering een betaalde deeltijdbaan. "Daarvan zijn tijdens de periode van het project 12 klanten volledig aan het werk gegaan. Onze doelstelling is hiermee ruim behaald. Ik ben blij dat deze manier van werken een goed resultaat heeft", zegt Harteveld.

Herbeoordeling

Het tweede onderdeel is het beter in beeld brengen van het cliëntenbestand. "Met sommige uitkeringsgerechtigden hadden we al twee jaar geen gesprek gevoerd. Dan weet je niet wat iemand wel kan of juist niet kan. Na hele intensieve gesprekken hebben we dat allemaal veel beter in beeld en kun je dus ook gerichter voor iemand aan de slag gaan."

"Voor deze mensen hebben we intensievere begeleiding in de vorm van workshops of cursussen ingezet. Ook zijn deze mensen herbeoordeeld wat betreft hun ontheffing aan de arbeidsverplichting", zegt Harteveld desgevraagd.

"Dit alles moet leiden tot een gerichtere inzet die uiteindelijk moet leiden tot nog meer Halderbergse klanten die aan het werk gaan. In de komende periode zoeken we naar verdere mogelijkheden om nieuwe projecten te starten. Daarin werken we intensief samen met het Werkplein en andere gemeenten", besluit de wethouder.