Woensdag 21 september was het Wereld Alzheimer Dag. In wijkhuis De Wieken vond ’s middags de opening plaats van het Zorgelooshuys. 

Dat is een inloophuis voor mensen met geheugenproblemen en hun naasten, mantelzorgers en vrijwilligers. Bij binnenkomst ontvingen alle belangstellenden een ballon, die een rol bij die ludieke opening zou spelen.

Het doel van dit inloophuis is even simpel als doeltreffend. Het is laagdrempelig, dus voor iedereen toegankelijk, en biedt activiteiten die passen bij de deelnemers, die één of andere vorm van dementie hebben. Dat kan variëren van het lezen van de krant, het drinken van een kopje koffie, het maken van een gezellig praatje of een wandelingetje met iemand maken.

Het Zorgelooshuys

Ida Verbiest en Collinda Verhoeven zijn in Roosendaal initiatiefnemers van Het Zorgelooshuys. Het is het elfde in zijn soort in Nederland en richt zich op mensen die al gediagnosticeerd zijn, maar ook op diegenen waarbij de omgeving het vermoeden heeft dat er een geheugenprobleem opspeelt.

Julie Meerveld, hoofd team Belangenbehartiging en Zorgvernieuwing van Alzheimer Nederland, stak haar waardering voor dit plaatselijke project niet onder stoelen of banken. "Proficiat aan Ida, Collinda, mantelzorgers en alle vrijwilligers voor dit mooie initiatief. Het is vandaag een feestelijke dag, en zeker dankzij deze nieuwe activiteit. Dit inloophuis zorgt er voor dat mensen, die een of andere vorm van dementie hebben, twee keer per week aan dagactiviteiten kunnen deelnemen", vatte Meerveld de doelstelling van het inloophuis samen.

"En we snappen allemaal dat flyeren alleen niet genoeg is om hier bekendheid aan te geven. Zoveel mogelijk mensen moeten weet hebben van de mogelijkheid en soms zal er ook vervoer geregeld moeten worden om mensen hier te laten komen." Ze verwees ook naar de website van Alzheimer Nederland, waar tips staan hoe je dementie kunt herkennen, en op welke manier je daarmee om kunt gaan.

Dementie

Ad Vos, regiocoördinator van Alzheimer West-Brabant, wilde in aanwezigheid van de belangstellenden 'zijn hart luchten en een ballonnetje oplaten.' Hij duidde daarbij vooral op het proces dat bewustwording in de samenleving op gang zou moeten brengen.

"Eén op de vijf mensen krijgt uiteindelijk een vorm van dementie. Als je daarbij de mantelzorgers optelt die bij deze patiënt betrokken zijn, dan is de conclusie dat bijna iedereen met dementie te maken krijgt", verwoordde hij de omvang van het probleem. Hij verwees ook naar een mogelijke samenwerking tussen het Alzheimercafé en het inloophuis:

"Natuurlijk zijn er zaken die elkaar zullen overlappen, maar we kunnen elkaar ook ondersteunen en versterken. Als je nagaat dat er momenteel in Roosendaal al 1.300 mensen een vorm van dementie hebben, en dat dit in de toekomst alleen maar zal toenemen, dan onderschrijft dat de noodzaak van intensieve samenwerking. De activiteiten in het Zorgelooshuys en de informatieverstrekking in het Alzheimer Café gaan daarbij uitstekend samen", besloot hij.

En dan was het eindelijk zover. Iedereen had bij binnenkomst een gekleurde ballon ontvangen. Nadat die allemaal waren opgeblazen, was het aan Julie Meerveld en Ad Vos om de officiële openingsplechtigheid te verrichten.

Gewapend met een versierde breinaald prikten ze hun ballonnen kapot en daarmee ging Het Zorgelooshuys ‘knallend’ open. Onder het genot van een lekker glaasje bubbels en met de muzikale klanken van Mien Oostvogels heeft Roosendaal kennis kunnen maken met dit bijzondere inloophuis.

Het Zorgelooshuys is iedere dinsdag en donderdag geopend van half tien tot half vijf in wijkhuis De Wieken, en op maandagmiddag kan dezelfde doelgroep tussen half twee en half vijf terecht op kinderboerderij Minnebeek.