Het aantal opvangplekken in Nederland voor asielzoekers is toereikend. Daarom is het niet langer nodig om nieuwe noodopvanglocaties voor vluchtelingen te realiseren.

Dat heeft Wim van de Donk, Commissaris van de Koning in een brief laten weten aan het gemeentebestuur van Roosendaal. De gemeente Roosendaal had eerder de realisatie van een tijdelijk asielzoekerscentrum in de ijskast gezet door het dalende aantal vluchtelingen dat in Nederland asiel aanvraagt. Burgemeester

Jacques Niederer liet eerder weten dat hij het niet verstandig vond bestuursakkoorden met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) te sluiten, zolang er nog geen duidelijkheid was over de noodzaak van nieuwe opvanglocaties.

In Roosendaal is officieel nooit een plek bekend gemaakt waar een dergelijke opvang zou kunnen worden gerealiseerd, maar in de wandelgangen werd gewezen naar het voormalig klooster van de zusters van Charitas aan de Waterstraat. Zij verhuisden dit jaar naar woonzorgcomplex St. Elisabeth.

Bijdrage leveren

In april van dit jaar verzocht Wim van de Donk, Commissaris van de Koning in Brabant alle 66 gemeenten in zijn provincie om een bijdrage te leveren aan het realiseren van 7.200 plaatsen voor asielzoekers en statushouders. Voor de eerste groep waren noodopvangplekken nodig en voor de statushouders –vluchtelingen met een verblijfsstatus- definitieve huisvesting.

Noord-Brabant werd in een aantal subregio’s verdeeld om in de behoefte te kunnen voorzien. Roosendaal werkte samen met de regio Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht en Steenbergen in de regio Brabantse Wal. Roosendaal en Bergen op Zoom zouden zich richten op een tijdelijk asielzoekerscentrum en de kleinere gemeenten zouden extra statushouders opnemen.