Het op een openbare plek achterlaten van vuil, meubilair, huishoudelijke apparaten en ander afval lijkt toe nemen in de gemeente Roosendaal. 

Dit zorgt voor grote ergernis bij de fractie van de Roosendaalse Lijst, die wil dat het college van burgemeester en wethouders actie onderneemt.

De rommel is niet alleen een doorn in het oog, ook het opruimen van al dit afval zorgt volgens de Roosendaalse Lijst voor veel kosten. "De extra mensen en middelen die nodig zijn om er voor te zorgen dat de gemeente er weer wat schoner uitziet, worden bekostigd uit gemeenschapsgeld", leggen raadsleden Cor Gabriëls en Eric de Regt uit. 

Zij hebben een aantal schriftelijke vragen over de situatie gesteld aan het college.

Frustrerend

Het is nog maar een paar maanden geleden dat de illegale afvalstortingen in de Westrand extra aandacht kregen toen er speciale opruimingsacties werden georganiseerd. Helaas lijkt het positieve effect hiervan volgens de Roosendaalse Lijst alweer uitgewerkt.

"Op veel andere plaatsen in de gemeente zien we vaak dat her en der afval wordt gedumpt, met name bij containerparkjes. Meerdere partijen hebben hier in het verleden al vragen over gesteld. Buitengebieden zijn ook een populaire locatie om illegaal van afval af te komen."

Hiermee doelt de fractie onder andere op het buitengebied bij de Wouwse Plantage, wat tot irritatie van omwonenden en voorbijgangers ook vaak genoeg als stort wordt gebruikt. Het is extra vervelend en met name frustrerend voor degenen die wel netjes hun afval ter inzameling aanbieden of het op een andere juiste manier scheiden en afvoeren.

Gabriëls en de Regt menen dat er in de gemeente voldoende mogelijkheden zijn om legaal afval af te voeren. "We hebben hier gewoon te maken met asociaal gedrag waarbij fatsoensnormen zwaar worden overschreden. Kortom, met een mentaliteitskwestie en een vervaging van de normen."

Maatregelen

De Roosendaalse Lijst vindt dat dit gedrag absoluut niet meer kan. Dat er iets moet veranderen is duidelijk: "Tot op heden blijft het dweilen met de kraan open. Dit moet gewoon stoppen, wij zijn het zat. Wij zouden graag zien dat er nog meer extra maatregelen worden genomen en inspanningen worden gedaan om de vervuiler aan te pakken en te straffen." Ze beseffen wel dat voor deze strijd een lange adem nodig is.

"Wanneer de daders kunnen worden achterhaald dienen de opruimkosten en een fikse boete in rekening te worden gebracht als het aan ons ligt." Om daadwerkelijk de daders te achterhalen is er volgens de fractie een nog betere en intensievere samenwerking en communicatie nodig tussen toezichthouders, handhavers, politie en burgers.

De bedoeling is dat ooggetuigen hun bevindingen direct en op een veilige manier kunnen melden bij bevoegde instanties door middel van het doorgeven van kentekens of heterdaadfoto’s via een smartphone.

Enkele andere gemeentes in het land doen het volgens de Roosendaalse Lijst ook op deze manier. "We mogen met zijn allen trots zijn op onze mooie gemeente. Laten we dat vooral zo houden door ook op dit gebied nog meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen!" besluit de fractie.