De gemeente Halderberge houdt ruim 350.000 euro over aan het einde van het jaar. De najaarsnota laat een tekort van ruim 170.000 euro zien, maar dankzij het overschot van 538.500 euro uit de zomernota is er volgens wethouder Jan Mollen niets aan de hand.

Halderberge komt 170.834 euro tekort in de najaarsnota. Dit heeft meerdere oorzaken. Zo had de gemeente rekening gehouden met een cao-indexering van 1 procent. Ambtenaren kregen echter een verhoging van 3 procent en dat kost de gemeente een slordige 250.000 euro meer dan verwacht.

Een extra uitgave van bijna 165.000 euro werd veroorzaakt door het opgaan van het grondbedrijf in de gemeentelijke organisatie, waardoor ook die lasten op het bordje van Halderberge kwamen. Volgens wethouder Jan Mollen is dit vooral op papier ‘even lastig’, maar heeft dit verder weinig invloed.

Politie

De aanpassingen aan het gemeentehuis, mede om het politiebureau er te huisvesten, kostte de gemeente 55.000 euro meer dan beraamd. 50.000 euro werd uitgetrokken voor de juridische kosten in de zaak tegen een kaakchirurgenpraktijk op Breda Airport.

Openbaar groen

Er waren dit jaar niet alleen maar tegenvallers. Zo had de gemeente 113.246 euro 'over' voor parkmanagement Borchwerf, kwam er dik 240.000 euro meer binnen omdat de Woz-belasting hoger uitviel dan begroot en was de algemene uitkering vanuit het rijk ruim 86.000 euro hoger dan verwacht. Uit de verkoop van openbaar groen haalde Halderberge bijna 54.000 euro.

Tevreden

"Ik hou niet van negatieve cijfers", zegt wethouder Jan Mollen. "Maar in dit geval mogen we aan het einde van de rit zeker tevreden zijn. We zitten goed in ons jasje en dat is alleen maar positief te noemen. Ook voor de komende jaren tot aan 2020 ziet het er goed uit", zo besluit hij tevreden.

De najaarsnota 2016 wordt op 13 oktober door de gemeenteraad behandeld. Op 10 november zal de raad een besluit nemen over de begroting 2017.