De kaakchirurg die begin dit jaar een praktijk opende op Airparc Seppe in Bosschenhoofd heeft zijn praktijk op last van de gemeente Halderberge verlaten.

Eind vorig jaar laaide de discussie al op. De ontwikkelaar van Airparc Seppe maakte bekend dat er zich een kaakchirurg zou vestigen op het bedrijventerrein.

Meteen kwamen daar diverse reacties op. Het college was al snel duidelijk: "Een zelfstandige kaakchirurg is geen 'luchtvaartgebonden bedrijvigheid' en past daardoor niet binnen het bestemmingsplan."

De gemeente greep meteen in en legde een dwangsom op wat betekende dat er na 1 mei geen burgerpatiënten meer behandeld mochten worden. Zou dat wel gebeuren, dan hing de kaakchirurg een boete van 2.500 euro per patiënt boven het hoofd met een maximum van 50.000 euro.

Volume

Zeeland Care liet daarop bij monde van directeur Charles Versluijs weten dat alleen bij de opstart burgerpatiënten nodig zijn om de praktijk rendabel te maken: "Een dergelijk volume is niet bij aanvang van het centrum te realiseren uit luchtvaart gerelateerde zorg alleen." 

Dit doet niet af aan de opzet en de doelstelling van het aeromedisch centrum, dat gericht is op luchtvaart gerelateerde zorg. Indien niet van begin af aan aan deze volume-eisen wordt voldaan is de opbouw van het aeromedisch centrum en de verdere uitbouw daarvan op het gebied van de zorgverlening niet mogelijk", zo legt hij uit.

Volgens Zeeland Care was de dwangsom gebaseerd op een misverstand.

Standpunten

Zeeland Care vroeg tevergeefs een voorlopige voorziening aan. Die verloor het bedrijf, omdat er volgens de rechter geen sprake was van urgentie. Wel zou de gemeente zich nogmaals buigen over de aangedragen standpunten.

"Wij stonden volledig in ons recht volgens de rechter", aldus burgemeester Giel Janssen. "Het ís geen luchtvaartgebonden bedrijf en om die reden past het niet in het bestemmingsplan. Wellicht is het voor het bedrijf in de toekomst wel haalbaar, maar nu niet en daarom moest men, hoe spijtig ook, vertrekken. Er liggen mooie plannen voor een medisch centrum, misschien is het dan wel te realiseren. We hopen hen in de toekomst nog eens te mogen verwelkomen, maar nu konden we het echt niet toestaan."