De Dorpsraad van Wouw stelt stickers beschikbaar die bewoners op hun grijze en groene afvalbakken kunnen plakken om weggebruikers te wijzen op de snelheid in hun straat. 

Enkele jaren geleden begon de Dorpsraad hiermee op verzoek van bewoners.Binnen de bebouwde kom geldt in Wouw een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur. 

Molensingel

Alleen in de Molensingel geldt een limiet van maximaal vijftig kilometer. Ook zijn er stickers beschikbaar voor de aanloopstraten van de bebouwde kom met de aanduiding zestig kilometer per uur.

Wie interesse heeft in de plakplaatjes kan zich melden tot 26 september via info@dorpsraadwouw.nl.