De gemeente Rucphen krijgt meer geld van het Rijk om statushouders met een verblijfsvergunning te laten inburgeren.

Per gehuisveste vluchteling met een verblijfsvergunning keert de landelijke overheid 2.730 euro uit. 

Dat was voorheen duizend euro. Het bedrag gaat omhoog, omdat het plan van aanpak voor de uitvoering van de participatieverklaring van de gemeente is goedgekeurd.

Integratie

Via de participatieverklaring worden nieuwkomers gestimuleerd om vroegtijdig te integreren in de Nederlandse samenleving. Vanaf 1 juli 2017 wordt het ondertekenen van zo’n papiertje verplicht voor mensen die dienen in te burgeren.

Het Rijk ondersteunt gemeenten waarvan de plannen voor de participatieverklaring zijn goedgekeurd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Daarvoor moesten voor 1 september 2016 projecten worden ingediend. De verhoogde bijdrage gaat in 2016 al omhoog.

Vluchtelingenwerk

In de gemeente Rucphen helpt Vluchtelingenwerk deze doelgroep op weg met zaken op het gebied van wonen, zorg, verzekeringen en inburgering. Via Accessio kunnen vluchtelingen met een verblijfsstatus lessen volgen om in te burgeren. Verder werkt de gemeente ook samen met het Werkplein Hart van West-Brabant en bibliotheek VANnU.