De gemeente Halderberge scoort meer dan behoorlijk op het gebied van Wmo-ondersteuning. De meeste cliënten zijn tevreden over de geboden hulp.

Wel zijn er wat verbeterpunten, met name op het gebied van de taken van de cliëntondersteuning. De gemeente start op korte termijn een grootschalig onderzoek onder alle cliënten die gebruik maken van de Wmo om de dienstverlening te kunnen optimaliseren.

"Desalniettemin mogen we zeker gepast positief zijn", aldus verantwoordelijk wethouder Jan Paantjens. Het is voor Nederlandse gemeenten wettelijk verplicht om jaarlijks te onderzoeken hoe de ervaringen van hun Wmo-cliënten zijn.

"Maar los daarvan willen wij als gemeente natuurlijk ook weten hoe mensen er tegenaan kijken en vooral: wat we kunnen doen om de ondersteuning te verbeteren", zegt Paantjens.

Keukentafelgesprek

In mei en juni heeft het bureau Companen voor de gemeente dit onderzoek uitgevoerd. Er zijn bijna 900 Wmo-cliënten uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. In totaal hebben 355 cliënten de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van ruim 40%.

Uit het onderzoek blijkt nu dat 70 procent positief is over de snelheid van de geboden hulp. Een nog grotere meerderheid van 78 procent voelt zich serieus genomen door de betrokken medewerker. De overgrote meerderheid is tevreden over geleverde clientondersteuning.

Verbeterpunten

"Opvallend is wel dat driekwart van de cliënten er niet van op de hoogte is dat zij gebruik kunnen maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het keukentafelgesprek", zegt Paantjens. "Daar waren we wel verbaasd over, want naar onze beleving was dat duidelijk. Nu dat niet het geval blijkt te zijn, passen we meteen het voorlichtingsmateriaal aan."

Ook andere verbeterpunten worden volgens de wethouder meteen ter harte genomen. "Sterker nog, we hebben besloten om een telefonisch onderzoek te gaan houden onder alle Wmo-cliënten. Op die manier bereiken we iedereen en bovenal kun je doorvragen. Dat kan bij een enquete natuurlijk niet. Indien nodig zullen degenen die het onderzoek doen meteen in actie komen als een cliënt ergens tegenaan loopt waar meteen een oplossing voor moet komen."

Nieuwe opzet

Paantjens zegt al met al tevreden te zijn. "We mogen gepast positief zijn, ondanks dat we iets lager scoren dan omliggende gemeenten. Er kan nog een hoop verbeterd worden en dat gaan we ook zeker doen. Toch zijn de resultaten zeker niet slecht als je bedenkt dat we 1 januari 2015 pas gestart zijn en we moesten gaan werken met een geheel nieuwe opzet. Het heeft tijd nodig om zoiets naar alle tevredenheid te laten verlopen", besluit hij.