De binnenstad is een pop-up winkel rijker. Afgelopen maandagmiddag opende de 'Zorginnovatiewinkel' zijn deuren.

De winkel is een maand lang, tot 6 oktober, gevestigd op de Nieuwe Markt, in het pand waar tot voor kort Dixons zat. Wethouder Hugo Polderman, Gelle Klein Ikkink (programmadirecteur Innovatie en Zorgvernieuwing van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport VWS) – en Trinette Adriaansen (voorzitter KBO Roosendaal) – verrichtten de officiële openingshandeling.

De Zorginnovatiewinkel maakt een tournee door Nederland. Na Den Haag is Roosendaal de tweede stad die op uitnodiging van het Care Innovation Center West-Brabant wordt bezocht. De aanduiding ‘winkel’ dekt de lading niet helemaal. Ja, je kunt er, zij het beperkt, enkele producten kopen.

Maar het is vooral een plek waar je kennis kunt maken met de nieuwste producten en ontwikkelingen op het gebied van de zorg. En het is een plek waar mensen die afhankelijk zijn van zorg, zorgverleners (professioneel of mantelzorg), met elkaar in contact kunnen komen. De non-profit Zorginnovatiewinkel is gestart op initiatief van bedrijven die zorgproducten ontwikkelen en wordt ondersteund door het ministerie VWS.

Expositie

Gedurende de maand dat de Zorginnovatiewinkel in Roosendaal is, staan enkele seminars, symposia en workshops op het programma. De ruimte is gratis beschikbaar voor organisaties die er een bijeenkomst willen organiseren, zolang die maar wel een relatie met zorg heeft.

Er is een kleine maar interessante expositie, met een overzicht van historische ontwikkelingen in de zorg, variërend van de ontdekking van het belang van goed handenwassen tot gentherapie. En natuurlijk zijn er de nieuwste technische ontwikkelingen te zien, zoals het gebruik van minirobots en de toepassing van moderne elektronica en software.

Speerpunten

Wethouder Polderman beet bij de goedbezochte opening het spits af. "Hier komen twee speerpunten van de gemeente samen: het stimuleren van verbeteringen binnen de zorg en van de binnenstad. Jammer dat deze winkel hier maar een maand lang blijft." Polderman wijst er op dat in zijn ogen de behoeften van de cliënten en zorgverleners leidend moeten zijn bij de ontwikkelingen in de zorg en niet de technische mogelijkheden die beschikbaar komen.

Hij wordt daarin ondersteund door Klein Ikkink van VWS. Die vergelijkt de zorg met een olifant. Groot en soms wat log. "Wat zou het mooi zijn als we die olifant konden laten dansen. En hoe doe je dat? Door eerst aan de olifant te vragen wat hij zelf wil."

Apparaten 

Klein Ikkink benadrukt dat je er niet bent door alleen maar nieuwe en slimmere apparaten te gaan gebruiken. "We willen zo weinig mogelijk met cliënten en zorgverleners slepen. Mensen hoeven niet naar een ziekenhuis wanneer een huisarts hen kan helpen."

"En een specialist hoeft het ziekenhuis niet uit wanneer hij – met moderne hulpmiddelen – zijn deskundigheid op afstand kan inzetten. Maar daarvoor is het wel nodig dat je kritisch kijkt naar de wijze waarop de zorg momenteel is georganiseerd." Juist op dat laatste terrein ziet Klein Ikkink een rol voor de overheid. "Je kunt veel overlaten aan de samenspraak tussen zorgprofessionals, hun cliënten en het bedrijfsleven, maar de overheid geeft richting, sturing en stimulansen."