Café Onder de Toren heeft de Halderbergse Monumentenprijs 2016 in de wacht gesleept. De prijs is zaterdagochtend uitgereikt aan de heer Karel Bartelen en zijn dochter en schoondochter Femke en Anke.

De Monumentenprijs is bedoeld voor de eigenaar van een pand, object of initiatief dat zich heeft onderscheiden op monumentaal gebied. Dit kan zijn doordat er is gezorgd voor een zorgvuldige restauratie, een geslaagde herbestemming of dat er sprake is van bijzondere verdiensten over een langere periode op het gebied van het gebouwde cultureel erfgoed.

Motivatie

De motivatie van de monumentencommissie was: "Café onder de Toren is vanouds een zeer karakteristiek pand op een niet minder markante plek in het centrum van Oud Gastel. Leegstand en verval maakten het pand jarenlang tot een plek die zorg en ergernis opriep. Het voortbestaan van het pand raakte ernstig in gevaar totdat op particulier initiatief werd begonnen met het herstel in oude luister."

"Het succes van de restauratie beperkt zich niet alleen tot het pand zelf maar straalt ook uit op het dorpscentrum. Door het herstel van de horecafunctie is ook het bijzondere interieur voor iedereen toegankelijk en te beleven."