Twaalf West-Brabantse daklozen krijgen de kans om hun leven weer op te pakken via een pilot van WijZijn Traversegroep. 

Onder de naam Sober Wonen wil de welzijnsorganisatie daklozen met een lichte problematiek huisvesten in vier reguliere woningen in Bergen op Zoom en Roosendaal.

Met behulp van woonbegeleiding moeten zij na uiterlijk zes maanden in staat zijn weer mee te draaien in de maatschappij. De pilot Sober Wonen richt zich volgens de Bergse gemeentewoordvoerster Bregje Schouteren met name op mensen die door allerlei tegenslagen en problemen hun huis zijn kwijt geraakt.

"Je moet dan denken aan mensen met flinke schulden door bijvoorbeeld een bedrijfsfaillissement of mensen die na een scheiding geen nieuwe woning hebben kunnen vinden."

Aanmerking

"Mensen met een verslavingsproblematiek komen niet voor een Sober Wonen-woning in aanmerking, omdat daar andere problemen bij spelen", verzekert ze. Volgens Schouteren zijn er nu zo’n twintig mensen in beeld die in aanmerking komen voor het project. "Mogelijk is die groep nog groter, want het is niet altijd even makkelijk om de doelgroep in beeld te krijgen."

Om de daklozen de kans te geven hun leven weer op te pakken, worden zij ondergebracht in reguliere woningen. Welke woningen dat zijn, staat volgens Schouteren nog niet vast. "We gaan uit van vier woningen; twee in Bergen op Zoom en twee in Roosendaal. Per woning worden drie personen onder begeleiding gehuisvest, zodat we uiteindelijk twaalf mensen onderdak kunnen bieden."

Woningen

De woningen zullen via de woningcorporaties Stadlander en AlleeWonen beschikbaar worden gesteld. "Het college in Bergen op Zoom heeft al ingestemd met het project. Zodra er via Stadlander woningen beschikbaar komen, kunnen we hier van start", meldt Schouteren.

De deelnemers aan het project verblijven maximaal zes maanden in een Sober Wonen-woning. Zij krijgen in die periode actieve begeleiding van WijZijn Traversegroep om de draad van hun oude leven weer op te pakken. "Na die zes maanden is het de bedoeling dat ze kunnen doorstromen naar een reguliere woning, zodat er weer plaats vrijkomt voor nieuwe kandidaten", aldus Schouteren.