De gemeente Halderberge heeft ervoor gezorgd dat ze voortaan geen 1000 euro per statushouder die in Halderberge wordt gehuisvest krijgt, maar 2370 euro.

Op die manier kan gezorgd worden voor een betere integratie van de statushouders in de Halderbergse samenleving. Halderberge liet volgens het Rijk een goed plan van aanpak zien en krijgt om die reden een hogere vergoeding om de plannen ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren.

In principe krijgt een gemeente per statushouder (een asielzoeker met verblijfsvergunning) 1000 euro om deze onder te brengen binnen de gemeentegrenzen. Deze vergoeding wordt voor Halderberge echter aanzienlijk hoger. 

Vrijblijvend

Wethouder Jan Paantjens is blij met deze extra gelden. "Door onze plannen goed uiteen te zetten, hebben we deze verhoging gekregen. We hebben heel hard gewerkt om dit geld binnen te halen en het mag duidelijk zijn dat we daar dan ook erg blij mee zijn."

"Het betekent namelijk dat we statushouders beter en sneller in kunnen laten burgeren. Natuurlijk kregen ze altijd al een inburgeringscursus, maar nu gaan we een stapje verder. Het vrijblijvende is eraf, de statushouder tekent echt een overeenkomst met afspraken en eisen. Dat kan alleen nu we extra geld krijgen", aldus de wethouder.

De gemeenteraad heeft besloten eenmalig 80 tot 100 statushouders extra op te vangen in Halderberge. "Over hoe dat moet gebeuren, moeten nog besluiten worden genomen", zegt Paantjens.

Op donderdag 15 september houdt Halderberge daarom een bijeenkomst over de opvang van deze statushouders. De opzet van de bijeenkomst is om met verschillende professionele instellingen te bekijken hoe de opvang van deze statushouders geregeld moet worden.

"We hebben allerlei maatschappelijke en professionele instellingen uitgenodigd om mee te denken. Dus bijvoorbeeld de onderwijsstichting, het Markland College en het ROC voor het onderdeel onderwijs, de GGD en huisartsen voor het kopje gezondheid en ga zo maar door."

Duidelijkheid

Volgens Paantjens is er een behoorlijke respons op de door de gemeente verstuurde uitnodigingen. "We gaan aan de slag in de vorm van werksessies en we hopen daar samen tot goede resultaten te komen", aldus de wethouder.

Hij voegt daaraan toe dat het nog niet duidelijk is hoeveel extra statushouders daadwerkelijk in Halderberge komen te wonen. "Maar we willen wel nu al duidelijk hebben hoe we ze gaan huisvesten, zodat we ons goed kunnen voorbereiden."