De gemeente Rucphen trekt eenmalig 21.000 euro extra uit voor de peuterspeelzaal. Hiermee wil wethouder Martien de Bruijn van Onderwijs en Educatie de wachtlijsten voor de crèche wegwerken. 

"Daar staan ongeveer vijftien kinderen op. We vinden voorschoolse educatie erg belangrijk en daarmee willen we voorkomen dat peuters buiten de boot vallen", geeft De Bruijn aan.

De vraag naar de peuterspeelzaal stijgt doordat er een kleine geboortegolf is geweest. Ook gaan kinderen op jongere leeftijd naar de crèche. Vroeger was de gemiddelde leeftijd 2,5 jaar op het moment dat een kind startte. Tegenwoordig kunnen jongens en meisjes in de gemeente Rucphen al naar de peuterspeelzaal als zij twee jaar oud zijn. "Hierdoor neemt de vraag toe", vertelt De Bruijn.

Kober

In de gemeente Rucphen voeren Kober kinderopvang en stichting SPELEN=LEREN van de Borgesiusstichting het peuterspeelzaalwerk uit. Kober is actief in de dorpen Rucphen, Sint Willebrord, Sprundel en Zegge. In Schijf valt de crèche onder de verantwoordelijkheid van SPELEN=LEREN. De toename van kinderen op de peuterspeelzaal is voornamelijk in de dorpen waar Kober werkt te zien.

Volgens wethouder De Bruijn is het de bedoeling dat de crèche kostendekkend werkt. De plotselinge toename van aanmeldingen was door Kober niet te voorzien. "Voor volgend jaar kan daarvoor een structurele aanvraag worden "ingediend”, laat De Bruijn weten.

Gemeentetaak

De voorschoolse educatie is een taak waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. "Hiermee krijgen kinderen een goede basis, voordat ze naar de basisschool gaan. Zo ga je bijvoorbeeld taalachterstand tegen. Peuters zijn tegenwoordig heel bedreven met nieuwe technologie, zoals de tablet. Dat heeft gevolgen, omdat de taalachterstand minder wordt. Op de peuterspeelzaal wordt daar aan gewerkt door de voorschoolse educatie”, legt De Bruijn uit