De gemeente Rucphen heeft het leerlingenvervoer dat werd verzorgd door de failliete tak van de Dutax-groep uit Hooge Zwaluwe uitbesteed aan twee andere taxibedrijven. 

Vanaf september brengen De Groen en Van der Veeken kinderen die ver naar school moeten weg. Het gaat om leerlingen die onder meer op het speciaal onderwijs zitten.

Het afgelopen jaar vervoerde Dutax dertien leerlingen uit de gemeente Rucphen naar school. Het bedrijf ging vlak voor de start van het schooljaar failliet. De curator maakte vorige week bekend dat de firma J.D. den Dunnen het leerlingenvervoer van Dutax overneemt. Dit bedrijf maakte een doorstart uit de failliete boedel. Dat is onder meer het geval in de gemeenten Steenbergen, Tholen, Moerdijk en Alphen-Chaam.

Continuïteit

Het gemeentebestuur van de gemeente Rucphen heeft echter besloten niet met J.D. den Dunnen in zee te gaan. "Het college van burgemeester en wethouders heeft er voor gekozen het leerlingenvervoer door twee taxibedrijven te laten verzorgen."

Van doorslaggevende betekenis hierbij was zekerheid en continuïteit van het leerlingenvervoer. "Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar hebben de leerlingen zo te maken met dezelfde chauffeur", meldt een gemeentewoordvoerster.

Kilometers

Ouders kunnen gebruik maken van leerlingenvervoer als hun kind op een school zit die minimaal zes kilometer van hun huis ligt. Zo’n bijdrage kan worden voor verleend aan leerlingen in het basisonderwijs, speciale scholen voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en in specifieke gevallen in het voortgezet onderwijs.

In totaal geeft de gemeente jaarlijks 300.000 euro uit aan het vervoer van scholieren. Ongeveer 88 kinderen uit de gemeente Rucphen worden met een taxibusje naar school gebracht.