Het leek eventjes alsof er cadeautjes uitgedeeld werden aan de brugklasleerlingen van mavo, havo en vwo van het Markland College in Oudenbosch werken. Allemaal kregen ze een tablet uitgereikt. 

Op die manier wil de school invulling geven aan ICT-rijk onderwijs waarbij de leerlingenaccounts gekoppeld worden aan de tablets die die schriften en papierwerk moeten gaan vervangen.