Volkssterrenwacht Tivoli heeft de aanmoedigingscultuurprijs gekregen.

Het zijn bewogen jaren geweest voor de sterrenwacht uit West-Brabant. Zo sloot medio 2008 de sterrenwacht, destijds genaamd Volkssterrenwacht Quasar, in Hoeven haar deuren wegens gebrek aan duurzame belangstelling.

Eind 2015 ging de sterrenwacht weer open op de locatie in Oudenbosch, waar het in 1961 allemaal begon. Een jaar later ontvangt het de Aanmoedigingsprijs voor de bewezen diensten.

De Volkssterrenwacht was in 1961 de allereerste publiekssterrenwacht in Nederland. Op initiatief van twee broeders werd de sterrenwacht opgericht onder de naam Volkssterrenwacht Simon Stevin. Bruno Ernst, één van de twee broeders, heropende in 2015 zijn eigen sterrenwacht in het bijzijn van onder andere astronaut André Kuipers.

Kinderonderwijs

Ze moeten er nog even op wachten, de vrijwilligers van Volkssterrenwacht Tivoli. De Aanmoedigingsprijs zal pas tijdens de officiële uitreiking van de Cultuurprijzen op 8 oktober in handen worden gedrukt van de vrijwilligers. 

Initiatiefnemer Herman Vissia heeft al wel de motivatie van de jury gekregen, die uitlegt waarom nu juist zij met de aanmoedigingsprijs er vandoor gaan. "De motivering kwam er op neer dat we onszelf zeer actief inzetten voor het behoud van het cultureel erfgoed van de gemeente. Daarnaast zijn we ook nog eens aanjager van onderwijs voor volwassenen, maar voornamelijk voor kinderen."

Vooral het onderwijs voor kinderen is zeer succesvol. Vissia: "Wij bieden voornamelijk cursussen aan kinderen van 8 tot en met 13 jaar, genaamd ‘Sterrenstof’. We merken dat de kinderen enorm enthousiast zijn als het aankomt op astronomie. Met een ervaren docent voor de groep zie je ze echt interesse tonen in dit onderwerp."

Volgens Vissia is die interesse vooral terug te zien in de aantallen die zich opgeven voor de cursussen. "Het eerste jaar hadden we gelijk 30 kinderen in Oudenbosch, gevolgd door een slordige 80 het jaar later. Ook voor het aankomende jaar tikken we inmiddels de 40 kinderen aan, zonder dat we daarvoor reclame moesten maken. Het leeft enorm bij de jeugd."

De geldprijs die aan de Aanmoedigingsprijs zit gekoppeld, heeft dan ook snel zijn bestemming gevonden. "Waarschijnlijk gaat de 250 euro die bij de prijs hoort naar de cursus. Wat we er precies mee gaan doen, is nog niet bekend."

Duurzame belangstelling

In 2015 heropende de oudste publiekssterrenwacht van Nederland haar deuren in het Jezuïetenklooster van Oudenbosch, tegenover de basiliek. “Op 10 oktober 2015”, weet Vissia. “Destijds was het bijzonder dat nota bene oprichter Bruno Ernst zijn sterrenwacht opnieuw kon openen na ruim 50 jaar.” De keuze om terug naar Oudenbosch te gaan, is een logische geweest volgens Vissia.

“De locatie in Hoeven was simpelweg te groot. De duurzame belangstelling was simpelweg net niet groot genoeg om daar een duurzame sterrenwacht te onderhouden. Vandaar dat we in 2013 hebben besloten om terug te gaan naar waar het ooit begon.”

Cultureel erfgoed

Dat de gemeente Halderberge trots is op haar 'cultureel erfgoed', wordt nog maar eens bewezen door afscheidnemend burgemeester Giel Janssen. Volgens Herman Vissia schenkt de burgemeester een bedrag aan de sterrenwacht tijdens zijn afscheidsreceptie in november. 

"Natuurlijk zijn we heel blij met deze bijdrage van de burgemeester. We waarderen het enorm dat hij ons met een bedrag ondersteunt, zodat wij weer verder kunnen onze ambities te verwezenlijken. Want onze ambities zijn net zo hoog zijn als het budget."

Zaterdag 8 oktober zijn de officiële uitreikingen van de Cultuurprijzen van Halderberge. Dan ontvangt de sterrenwacht haar Aanmoedigingsprijs en gaat fotograaf Don Crusio met de Jeugd Cultuurprijs naar huis. Er kan nog gestemd worden voor de Halderbergse Cultuurprijs via www.halderberge.nl.