De gemeente Halderberge gaat opdracht geven om ruim achthonderd graven te ruimen op de algemene begraafplaats aan de Strijmondlaan in Oudenbosch. 

Het gaat om graven waarvoor al een geruime tijd niet meer wordt betaald. 

Bijna een jaar geleden heeft de gemeente al aangegeven dat zij het voornemen hadden om de graven te ruimen, maar ze wilden de nabestaanden eerst de kans geven om alsnog de grafrechten te betalen. Graven waarbij de huurtermijn is verlopen op 31 december 2013 moesten eigenlijk geruimd worden.

Niet omdat er te weinig plaats beschikbaar is op de algemene begraafplaats, maar om de grafrechten gelijk te trekken. "Het is wel zo eerlijk tegenover de mensen die wel grafrechten betalen", stelt wethouder Jan Mol.

Alle nabestaanden, rechthebbende en belanghebbende zijn daarom aangeschreven met de vraag of zij de grafrechten alsnog willen verlengen. Slechts vier mensen hebben hiervoor gekozen. De overige 833 graven worden dus geruimd.

Dubbele graven

Volgens de wethouder zijn er een aantal 'dubbele' graven, zogenaamde familiegraven, waarvan één graftermijn nog doorloopt. Hierbij geldt dat wanneer het langste termijn verstreken is, ook deze graven geruimd gaan worden, maar dit volgt op een later ruimingsmoment.

"We hebben alle nabestaanden aangeschreven en dit besluit is ook gecommuniceerd. De mensen hebben dus tweemaal de kans gehad om het grafrecht te verlengen", vertelt Jan Mol.

Maatwerk

"We hebben hierbij constant de mogelijkheid tot maatwerk opengehouden, omdat we hier met maximale zorgvuldigheid mee om willen gaan."

Zo werd er ook iets op de graven aangebracht waardoor bezoekers van de graven op de hoogte werden gesteld van de aankomende ruiming. Wanneer de ruiming officieel start is weersafhankelijk. "Misschien dat het dit jaar is en anders begin 2017", aldus Jan Mol.

Privatisering

Het college heeft in het verleden onderzoek laten doen naar mogelijkheden om de begraafplaats over te dragen aan particulieren om op deze manier per jaar ongeveer 35.000 euro te besparen. De gemeente Halderberge heeft uitgebreid de tijd genomen om een uitvoerig onderzoek te laten doen. Daaruit kwam één conclusie: "Niemand is bereid de begraafplaats volledig over te nemen."