Raadslid Sjef van Dorst van de Roosendaalse Lijst stelt voor om het kerkhof aan de Bredaseweg in Roosendaal te heropenen. Hij wil dat het weer mogelijk wordt om overleden mensen te laten begraven aan de Bredaseweg.

Dit voorstel doet hij aan burgemeester Jacques Niederer, de voorzitter van de gemeenteraad. Sinds de jaren tachtig worden er geen mensen meer begraven of bijgezet op het kerkhof.

Wel is de begraafplaats nog steeds open om een bezoek te brengen. Het beheer van het omvangrijke kerkhof is in handen van Stichting Begraafplaatsen Roosendaal. Vrijwilligers zorgen er onder meer voor dat de grafmonumenten in goede staat verkeren.

De afgelopen jaren gingen op andere plekken in Nederland oude begraafplaatsen weer open. Dat was onder meer het geval in Velp en Tiel. Na tientallen jaren was het daar weer mogelijk om begraven te worden of om urnen bij te zetten.

Behouden

"De gedachte achter de heropenstelling van begraafplaatsen is dat deze voor de toekomst beter behouden blijven omdat er weer gebruik van wordt gemaakt. 'Behoud door ontwikkeling', zoals de gemeente Tiel dat noemt. De inkomsten van graven worden gebruikt voor regulier onderhoud, maar ook om historische grafmonumenten op de begraafplaats te restaureren", meldt Van Dorst.

In Roosendaal is het nu alleen mogelijk om ter aarde besteld te worden op de gemeentelijke begraafplaats Zegestede aan de Rucphenseweg.

Monument

Verder hebben de dorpen nog een eigen kerkhof. Volgens Van Dorst leidt de heropening van de rustplaats voor overledenen aan de Bredaseweg tot een betere toekomst. Deze begraafplek is een gemeentelijk monument.

Door nieuwe begrafenissen toe te staan, wordt ook voorkomen dat het kerkhof in verval raakt. Nieuwe graven leiden naar verwachting ook tot meer bezoek. Op het moment komen er relatief weinig mensen langs op de begraafplaats.

Vrijwilligers van Stichting Begraafplaatsen Roosendaal proberen daar verandering in te brengen met rondleidingen en open dagen. Van Dorst stelt voor om een onderzoek te houden naar de mogelijkheden om de begraafplaats aan de Bredaseweg geheel of gedeeltelijk te heropenen. Zijn idee is nog in beraad.