Het Mantelzorgsteunpunt Roosendaal werkt aan de oprichting van de mantelzorgraad. Voor dit nieuwe adviesorgaan worden betrokken mensen gezocht die zitting willen nemen in dit platform. 

De mantelzorgraad gaat zich bezig houden met het doen van voorstellen om beleid zo nodig aan te passen, zodat er meer vraaggericht kan worden gewerkt.

De mantelzorgraad komt er op verzoek van de gemeente Roosendaal. Die kan informatie uit de eerste hand van mantelzorgers goed gebruiken bij het maken van beleid. Een consulent van het mantelzorgsteunpunt ondersteunt de leden van dit nieuwe adviesorgaan.

Betrokkenheid

Kandidaten die zitting willen nemen in de mantelzorgraad dienen ervaring of betrokkenheid te hebben met mantelzorg. Het is niet nodig een specifieke studie te hebben gevolgd. Vrijwilligers dienen het leuk te vinden contact te hebben met mantelzorgers en om hun belangen te vertegenwoordigen.

Wie interesse heeft kan zich aanmelden voor 1 oktober via: info@mantelzorgroosendaal.nl onder vermelding van reactie mantelzorg. Meer informatie geeft K. Kiezenberg op: 06-51800731. De kennismakingsgesprekken staan gepland op 11 en 14 oktober.