Den Goubergh breidt uit met zorgvilla, hotel en vakantiewoningen

Toen Leon van der Pluijm in 2010 het paardensportcentrum Den Goubergh overnam, wist hij dat hij flink zou moeten investeren in het bedrijf. Er was sprake van achterstallig onderhoud en de relatie met een aantal klanten liet te wensen over. 

Van der Pluijm ging plannen maken. Die namen steeds grotere vormen aan. Zo groot, dat ze werden ondergebracht in een heel nieuw project: World of Dreams.

Martien Vreijsen raakte als projectadviseur bij de initiatieven betrokken. Hij geeft een schets van de hoofdlijnen van het project, waarbij nogal wat Engelse termen vallen. Vreijsen: "World of Dreams kent vier verschillende onderdelen. In de eerste plaats knappen we het paardensportcentrum op. Bovendien gaan we een hotel bouwen en realiseren we een ‘leisure’ (= ontspannings) centrum en een centrum voor ‘care’ (= zorg)." 

Dat zijn nogal uiteenlopende activiteiten. Vreijsen: "Waarbij sprake is van een gezamenlijke noemer. Ieder van de genoemde onderdelen moet voldoen aan de vier kernwaarden die we bij World of Dreams hanteren. Dat zijn: kwaliteit, natuur, vitality (= gezondheid) en sport. Die elementen willen we bij elke activiteit terugzien."

Fase 1 en 2

Vreijsen vervolgt: "De financiering van het project is rond en fase 1 is al gerealiseerd. Op woensdag 17 augustus zijn de sterk verbeterde buitenvoorzieningen voor het paardensportcentrum geopend. Denk aan parkeervoorzieningen, een nieuwe buitenbak en nieuwe terrassen. We gaan nu aan de slag met fase 2, die in week 47 klaar moet zijn. Daarbij pakken we de binnenboel aan."

Vreijsen laat zien wat er de komende maanden zoal op het programma staat: nieuwe horecavoorzieningen, betere publieksruimte, enzovoort. "Voordat onze kerstactiviteiten starten is het klaar." De ambitie is om een uniek paardensportcentrum neer te zetten, dat grote evenementen als een EK of een WK kan organiseren. Vreijsen: "Het blijft niet bij hippische evenementen, de ruimtes zijn multifunctioneel. In oktober is de GTC-rally bij ons te gast en begin december organiseren we samen met de provincie De Week van Brabant."

Zorgvilla

Fase drie start in het voorjaar van 2017. Onderdeel daarvan vormt de bouw van een zorgvilla, bestaande uit 24 woningen geschikt voor mensen die aan dementie leiden. Vreijsen: "We zijn op dit moment in gesprek met een viertal partijen die de noodzakelijke zorg kunnen leveren. Het is nu dus nog niet bekend wie dat gaan doen. Maar ook zij gaan aan onze al genoemde kernwaarden voldoen."

De start van fase vier staat eveneens voor 2017 gepland en omvat onder anderen de realisatie van een ‘beweegtuin’, een kinderboerderij en het al genoemde luxe hotel. "Zeventig kamers krijgt het hotel, dat zal worden opgebouwd rond het zogenaamde 'vitality' concept."

Vreijsen laat een artist impression zien. "Ook hier staat de kwaliteit weer voorop. Je herkent waarschijnlijk de hoefijzervorm en een aantal natuurlijke elementen. We willen dat de toekomstige – nu nog niet bekende – exploitanten van het hotel er voor zorgen dat een verblijf in het hotel van begin tot eind een beleving wordt. En dat geldt al vanaf het moment dat je het parkeerterrein oprijdt."

Vakantiewoningen

Fase vijf betreft het 'leisurecentrum', bestaande uit 150 hoogwaardige vakantiewoningen, die voor een deel geschikt zijn voor mensen met een beperking. De start van de bouw staat gepland voor 2018.

Vreijsen: "We moeten net als iedereen die gaat bouwen allerlei vergunningen aanvragen. We krijgen positieve reacties van overheden (gemeente, provincie en rijk) en ook van omwonenden, dus daar maak ik me geen zorgen over." De dromen nemen zo te horen concrete vormen aan!

Tip de redactie