Een zonnige augustusmiddag in de Molenstraat. Het westelijke, dicht bij het centrum gelegen deel van de straat ligt er rustig bij. Een bedrieglijk beeld. Bewoners klagen steen en been over toenemende overlast. 

Eén van hen is Nanny Vromans, spreekbuis van de ontevreden bewoners. De klachten richten zich vooral op de overlast door twee Poolse (super-) markten. Die zijn dagelijks geopend tot tien uur ’s avonds en op zondag tot zes uur.

"Geen van beide zaken beschikt over goede voorzieningen om de winkels te bevoorraden. Dat gebeurt vanaf de straat met grote, vaak oude vrachtwagens. Dat leidt tot verkeershinder met soms lange opstoppingen en gevaarlijke situaties, met veel lawaai en stankoverlast. Bezoekers van de supermarkten, maar ook die van enkele snackbars een stukje verderop, parkeren schots en scheef en laten hun auto’s soms minutenlang onbeheerd op straat achter."

Kotsen en urineren

Bewoners en ondernemers zien ook de handel in drugs weer toenemen. "We hebben last van dronkenmansgelal, mensen die op straat staan te kotsen en te urineren en van herrie. Als je er wat van zegt krijgt je van alles naar je hoofd geslingerd." 

Bewoners voelen zich beperkt in hun woongenot en sommige privéeigenaren zijn bang voor waardevermindering van hun woning. Medio 2015 wendden bewoners zich tot de gemeente. "Onbegrijpelijk dat het bestemmingsplan ruimte biedt voor zulke winkels. Dáár zit het probleem, niet bij beide ondernemers, die te goeder trouw een pand hebben gehuurd." 

Vromans is teleurgesteld in de reactie van de gemeente. "De problemen werden gebagatelliseerd en echte actie bleef uit. Er is een paar maal handhavend opgetreden, maar dat gebeurde vooral overdag en niet ’s avonds, wanneer we de meeste hinder ondervinden. En na een poosje verslapte de aandacht weer."

Tekortschieten

Een jaar later stellen bewoners vast dat er van verbetering geen sprake is, integendeel: het is alleen maar drukker geworden rond de supermarkten. Reden voor Vromans om medio juli opnieuw contact met de gemeente te zoeken.

Bovendien hebben enkele fracties in de gemeenteraad vragen gesteld over de problemen. En weer schiet de reactie van de gemeente in de ogen van Vromans tekort. "De gemeente vindt dat er geen sprake is van onacceptabele problemen met de verkeersveiligheid." 

"Let maar op: het is een kwestie van tijd of er gebeuren ongelukken. Bovendien wil de gemeente afspraken maken met de exploitanten van de supermarkten over het gedrag van hun klanten – maar die zijn daar niet verantwoordelijk voor. De gemeente moet vaker controleren en handhaven bij geconstateerde overtredingen."

Overleggen

Bij supermarkt 'Swosjka Chata' was niemand beschikbaar voor een reactie. Een medewerkster van 'Odra' kon weinig begrip voor de klachten opbrengen: "Je woont in het centrum van Roosendaal, dan kun je verwachten dat je wel eens wat hoort."

Ze vindt het jammer dat veel van de problemen aan Oost-Europese mensen worden gekoppeld: "Alsof er hier niet net zo vaak dronken Nederlanders rondhangen." Waarmee ze wel bevestigt dat er sprake is van overlast. Vorige week belegde de gemeente een bijeenkomst met vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en de supermarkten.

De gemeente wil niet inhoudelijk reageren op de uitkomsten van het overleg: "We proberen in overleg met betrokkenen tot een verbetering van de situatie te komen." Vromans heeft weinig nieuwe dingen gehoord. "Wel heeft de gemeente toegezegd om vaker en strenger te gaan handhaven door zowel geüniformeerde als anonieme controles uit te voeren."