De gemeente Halderberge gaat vanaf deze zomer tien ambassadeurs inzetten die vrijwilligersorganisaties, bewonersgroepen en inwoners met een bijzonder initiatief kunnen helpen met het ontplooien van activiteiten of ideeën. 

Op die manier wil de gemeente inwoners, ondernemers of verenigingen stimuleren zelf iets voor de Halderbergse samenleving te betekenen. Per kern zijn er twee ambassadeurs die de verbinding vormen tussen gemeente en initiatiefnemers. Het gaat om een pilot van een jaar, daarna wordt gekeken of de ambassadeurs 

De gemeente Halderberge zet steeds meer in op burgerparticipatie en juicht initiatieven vanuit inwoners zoals een modderdag in Oud-Gastel, buurtpreventieteams, de Samenstichtingen Stampersgat en Hoeven, vrijwilligers die schuldhulpverlening bieden en wijkverenigingen toe.

Naar eigen zeggen wil Halderberge steeds meer de samenwerking aangaan met inwoners, ondernemers en verenigingen. "Om nog beter aan te sluiten bij Halderbergse initiatiefnemers zijn er vanaf deze zomer een jaar lang tien ambassadeurs actief. Per kern zijn er twee ambassadeurs die de verbinder zijn tussen gemeente en initiatiefnemers", aldus B&W.

"Ze hebben er zin in. Ze worden de extra ogen en oren van de gemeente en gaan vooral verbindingen leggen. Zo willen we beter aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en die waar nodig stimuleren."

Aanjager

Het is de bedoeling dat de ambassadeurs als het ware een lijntje leggen naar georganiseerde bewonersgroepen en het gesprek aangaan. "We gaan op zoek naar initiatieven en kijken waar we als aanjager kunnen optreden. Als ambassadeurs zetten we de deur nog verder open. Niet alleen naar de samenleving, ook naar onze collega’s. De geluiden en initiatieven uit de kernen moeten immers ergens landen binnen onze organisatie en wij gaan daar bij helpen", zo zeggen de ambassadeurs.

Ideeën

Middels de inzet van de ambassadeurs wil de gemeente er achter komen op welke manier de ze het beste kan aansluiten bij initiatieven en ideeën van inwoners. De ambassadeurs zijn voor Bosschenhoofd Gerard van Staden en Colinda Voet. In Hoeven gaan Diana Kaasenbrood en Gert Kroes aan de slag en in Oudenbosch Bert Derene en Mark van Banning. Inwoners van Oud Gastel kunnen terecht bij Anton de Beer en Pim Wilde. Voor Stampersgat gaan Lydia van Meer en Jeanita Embregts zich inzetten.