Het aantal WW-uitkeringen in de gemeente Roosendaal is in juli gedaald. Vorige maand ontvingen 2.387 inwoners een WW-uitkering. 

Dat waren er een maand eerder nog 2.428. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Eind juli waren er in Noord-Brabant 67.900 lopende WW-uitkeringen. In totaal daalde het aantal mensen dat gebruik maakte van de WW met 2 procent naar 1.200.

Wel ligt het aantal WW-uitkeringen op dit moment 2 procent hoger dan één jaar geleden. Landelijk was er een stijging van 3 procent. In de periode van januari tot juli werden in Brabant 45.300 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. Vorig jaar waren dat er 56.100.