De politie en de buurtpreventie hebben woensdag aandacht gevraagd in winkelcentrum Kortendijk voor het fietsverbod in voetgangersgebied. Winkeliers, klanten en bezoekers ervaren veel overlast van de rondscheurende brommers en fietsers. 

Agenten en buurtpreventisten deelden flyers uit. Wijkagent Jan Vinckx vertelt over de achtergrond van de flyeractie. "We krijgen steeds meer klachten over mensen die zich niet aan het fietsverbod houden. Dat leidt tot irritatie en tot onveiligheid." 

"Vooral kinderen en oude mensen zijn kwetsbaar. De klachten komen niet alleen van mensen die hier rondlopen, maar ook van winkeliers. De winkeliersvereniging heeft er bij ons op aangedrongen dat we gaan optreden. En dat gaan we doen ook. Maar eerst delen we nog waarschuwingen uit. De mensen van de buurtpreventie helpen ons daarbij."

Spandoeken, raamposters en de al genoemde flyers herinneren aan het fietsverbod. Vinckx: "De winkeliersvereniging heeft bijgedragen aan de kosten van het informatiemateriaal." Dat zegt wel iets over de hinder die ze ondervinden.

Afsnijden

Ben Buurstee van Buurtpreventie Flintdijk kan uit eigen waarneming de overlast bevestigen. "Vooral aan het eind van de werkdag of de schooldag, snijden veel mensen even een stukje af en fietsen door het winkelcentrum. Een enkeling haalt daarbij snelheden van rond de 30 kilometer. Gewoon gevaarlijk. Dus goed dat de politie optreedt." 

Buurstee werkt graag mee aan de flyeractie. "Wij zetten ons in om de veiligheid in de wijk op allerlei manieren te bevorderen, dus we beperken ons niet tot diefstalpreventie." De buurtpreventie speelt overigens geen rol bij het verscherpte toezicht en de handhaving gedurende de komende weken.

Weggebruikers

In antwoord op een vraag legt Vinckx uit dat bestuurders van scootmobiels en invalidenwagentjes niet onder het verbod vallen. Maar uiteraard moeten zij wel rekening houden met de overige weggebruikers. Fietser en bromfietsers krijgen voortaan zonder pardon een boete. Voor fietsers bedraagt die 55 euro, brom- en snorfietsers mogen 95 euro aftikken.

Daar komen dan nog negen euro administratiekosten bij. En denk niet dat het bij het Dijkcentrum blijft. Vinckx: "Na vandaag gaan we het informatiemateriaal in andere gebieden, zoals de Raadhuisstraat, het Tolbergcentrum en Rosada inzetten. En ook daar gaan we verscherpt toezicht houden en bekeuren."