In september gaat het onderzoek 'Bewegen, niet vergeten!' van start in de gemeente Rucphen. Dit is een project van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, dat zich richt op het effect van beweging op gezonde veroudering.

Dit traject borduurt voort op het Erasmus Rucphen Familieonderzoek (ERF). Daarbij werd gedurende tien jaar onderzoek gedaan naar de erfelijke en niet erfelijke risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van ziektes.

In totaal deden indertijd 2.500 mensen mee aan dit project. Van zes families uit 1860 kregen de nazaten een uitnodiging voor een medisch onderzoek. Onderzoekers keken naar de rol van erfelijke en niet-erfelijke factoren bij het ontstaan van ziekten.

Daarbij werden de genen in kaart gebracht met als doel om oorzaken te zoeken voor het feit dat niet iedereen dezelfde kans heeft om ziek te worden.

"De gemeente Rucphen bood hiervoor een unieke kans, omdat de bewoners hier redelijk honkvast zijn en niet zijn versnipperd over het hele land. Dat maakt het onderzoeken makkelijker", geeft wethouder Martien de Bruijn aan.

Het uiteindelijke doel van het onderzoek is hoe te voorkomen dat mensen ziek worden.

Begeleiding

Mensen van 55 jaar of ouder die eerder deelgenomen hebben aan het ERF-onderzoek zal worden gevraagd of zij eventueel interesse hebben in deelname aan het vervolgonderzoek van de Vrije Universiteit, het project 'Bewegen, niet vergeten!' Ook mensen die niet aan het ERF-onderzoek hebben deelgenomen kunnen zich opgeven.

Van alle deelnemers wordt het denkvermogen en de lichamelijke fitheid in kaart gebracht. Daarnaast wordt er gekeken naar hoeveel mensen op een dagelijkse basis bewegen en of deze drie factoren met elkaar verband houden.

Mensen die wat minder bewegen dan goed voor ze is, kunnen meedoen aan deel twee van het onderzoek. Daarbij komen zij in twee groepen terecht.

Beweegcoach

"Eén groep krijgt van ons persoonlijke begeleiding om meer te gaan bewegen. Zij krijgen een stappenteller en meerdere keren motiverende gesprekken met een beweegcoach", geeft neuropsycholoog Sara Galle van VU Amsterdam aan.

De andere participanten ontvangen eveneens een stappenteller en krijgen begeleiding van het rekken en strekken van de spieren.

"Het is natuurlijk mooi meegenomen als zij ook meer gaan bewegen, maar dat is bij deze groep niet het uiteindelijke doel. We hebben meerdere groepen, zodat we vergelijkingsmateriaal hebben en zien of de gesprekken echt helpen en wat het effect van bewegen is", geeft Galle aan.

Het onderzoek is vooral toegespitst op de vraag hoe beweging preventief kan worden ingezet tegen de achteruitgang die gepaard gaat met ouderdom en ziektes als dementie. 

Het onderzoek 'Bewegen, niet vergeten!' neemt ongeveer twee jaar in beslag en wordt tegelijkertijd ook in Amsterdam uitgevoerd. De resultaten van de onderzoeken worden naast elkaar gelegd en gecombineerd.