Op initiatief van de Samenwerkende Ouderenorganisaties van Halderberge (SOH) is een klein jaar geleden Graag Gedaan van start gegaan.

Op deze dienstverlenende organisatie van vrijwilligers kunnen zelfstandig wonende mensen uit Halderberge een beroep doen wanneer zij een kortdurende klus hebben waarbij directe hulp uit de eigen omgeving ontbreekt. 

Sinds oktober vorig jaar biedt een team van zo’n veertien enthousiaste vrijwilligers namens Graag Gedaan hulp bij kleine praktische klusjes zoals een lekkende kraan, een verstopte gootsteen of het ophangen van een schilderij.

Maar ook bij computer- en/of administratieve problemen en vervoer en begeleiding naar een medisch specialist kan men een beroep doen op deze vrijwilligersorganisatie. Intussen blijkt dat veel mensen Graag Gedaan tevens weten te vinden voor werkzaamheden in en om de tuin.

Rijpen

"Heel veel mensen hebben de afgelopen maanden al een beroep op ons gedaan," vertelt Rob van Drongelen namens Graag Gedaan. Per 1 april is hij als vrijwilliger verantwoordelijk voor pr-zaken en communicatie. "Maar de aandacht die we krijgen kan en moet verbeterd worden." 

Graag Gedaan heeft om die reden een extra bedrag van de gemeente ontvangen, niet alleen bestemd om de organisatie draaiende te houden, maar zeker ook voor promotiedoeleinden.

"Ook het aanmelden van klusjes kan beter. De lat ligt wat dat betreft hoger. We zijn in oktober vorig jaar pas begonnen, het is voor allen even wennen, zo’n begrip moet zeker ook rijpen."

Zoekende

Naar nu blijkt maken veel mensen vooral in de zomermaanden, met name voor onderhoud aan tuin en terras, gebruik van de diensten van Graag Gedaan. "We kennen nu een piek op het gebied van tuinonderhoud. Daar zijn zeker extra vrijwilligers voor nodig, want niet iedereen binnen onze organisatie kan of wil dat doen." 

In Formido heeft Graag Gedaan een goede partner gevonden die ondersteuning biedt met vervoer en gereedschappen. "Dan mogen we bijvoorbeeld bij grotere klussen hun busje gebruiken en helpen ze ons aan gereedschap." 

Toch zijn het juist die grotere klussen die voor discussie binnen de organisatie zorgen en is men zoekende naar een juiste en goede definitie van hulp bieden. Want wat is nu eigenlijk een kleine klus? Een klus mag nu maximaal twee uur duren, waarbij een vergoeding van 2,50 euro per half uur wordt gerekend.

"Maar nu komen onze vrijwilligers vaak ter plekke en vraagt men of ze elke week terugkomen of blijkt het een klus te zijn waar ze minimaal een hele dag mee bezig zijn," verzucht Rob.

Boodschap

Bij aanmelding wordt de hulpvraag zo goed mogelijk vastgesteld en wordt gekeken of die wel bij de huidige doelstelling past. Of deze doelstelling nog wel juist is en zo kan blijven gaat Graag Gedaan eind dit jaar evalueren.

"We gaan kijken hoe ermee om te gaan en gaan zoeken naar de juiste balans hierin. Of het wel klopt met hetgeen we voor ogen hebben. Sommige dingen mogen we niet eens doen zoals het repareren van een geiser bijvoorbeeld. En bij andere zaken gaan we weer op de stoel van de ondernemer zitten en dat willen we zeker niet." 

Om de krachten te bundelen is Graag Gedaan momenteel met andere organisaties in gesprek. "De gesprekken zijn in een verkennende sfeer. Er is nu teveel spreiding. Wij als organisaties moeten de boodschap helder overbrengen zodat de consument beter weet waar ze terecht kan."

Graag Gedaan is te bereiken via het Loket Surplus Welzijn, telefoon 0168-331833. Dit nummer is tevens te gebruiken voor het aanmelden van vrijwilligers.