Waterschap Brabantse Delta baggert groot deel van Vliet

Waterschap Brabantse Delta begint in september met het baggeren van een deel van de Vliet in Roosendaal.

De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin oktober 2016. Bij het baggeren wordt de sliblaag van de waterbodem weggehaald. Deze laag bestaat uit kleideeltjes, plantenresten en zwerfvuil. De bagger wordt door het waterschap als afval beschouwd.

In totaal baggert het waterschap in totaal anderhalve kilometer van de Vliet. Het gaat om het stuk dat parallel loopt aan de Westelijke Havendijk, richting het zuiden tot aan Rijksweg A17.

Het baggerwerk gebeurt vanaf het water met een kraan op een ponton. De opgehaalde bagger krijgt een plek op verschillende schepen. Uiteindelijk gaat deze sliblaag naar een afvalverwerkingsbedrijf.

Bagger

Bagger ligt niet alleen op de bodem van de Vliet, maar komt ook voor in sloten, kanalen en meren. Jaarlijks groeit de bagger ongeveer één centimeter per jaar door de aanwas van dode waterplanten en bladeren. De laag slib komt ook niet ten goede aan levende planten en dieren.

Ook bagger bevat namelijk plantenresten die nog aan het verteren zijn. Als de sliblaag te hard groeit, is ook de kans op een overstroming groter. De watergangen blijven door het baggeren diep en beter begaanbaar voor de scheepvaart. Ook is de water- en afvoer gegarandeerd.

Verder verbetert de waterkwaliteit, wordt het water helder en krijgen planten, vissen en andere dieren in het water een betere leefomgeving.

Diepe watergangen

Een aannemer voert de werkzaamheden voor Brabantse Delta uit. Medewerkers van dit bedrijf baggeren elke werkdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Naar verwachting wordt in totaal voor 17.000 kubieke meter slib uit de Vliet verwijderd.

Elke acht jaar laat het waterschap de bagger verwijderen. Tijdens het baggeren blijft de Vliet open voor vaartuigen. Bestuurders en andere personen op beroeps- en recreatieboten kunnen wel overlast ervaren tijdens deze werkzaamheden.

Zo gelden op het water snelheidsbeperkingen waardoor de reis langer kan duren. Ook kunnen omwonenden overlast ervaren op het gebied van licht en stank. "We proberen eventuele hinder als gevolg van de werkzaamheden tot een minimum te beperken", kondigt het waterschap aan.

Tip de redactie