De KBO Kring gemeente Rucphen maakt zich zorgen over de toekomst van de huishoudelijke hulp. Cliënten met een Wmo-beschikking krijgen namelijk niet langer per uur ondersteuning, maar via de beschikking 'een schoon huis.'

Dat betekent dat de thuiszorgaanbieder voortaan bepaalt hoe lang een huishoudelijke hulp komt schoonmaken. Voordat iemand in aanmerking komt voor ondersteuning in het huishouden of een herindicatie krijgt, volgt een keukentafelgesprek met een regieassistent van de gemeente Rucphen.

Die bekijkt samen met de zorgvrager wat hij zelf nog kan, of familie en bekenden kunnen helpen en of er professionele hulp nodig is.

Eindverantwoordelijkheid

Dat kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een huishoudelijke hulp. Op deze manier worden ouderen en mensen met een beperking gestimuleerd om langer thuis te blijven wonen. "Het is de bedoeling dat in zo’n gesprek samen een oplossing wordt gevonden." 

"De gemeente heeft daarin de eindverantwoordelijkheid. Nu wordt er alleen een beschikking afgegeven en maakt de zorgaanbieder een leveringsplan. De zorgvrager weet daardoor niet waar hij of zij aan toe is, terwijl dat juist de uitkomst van een keukentafelgesprek moet zijn", geeft voorzitter Cees van Oorschot van KBO Kring gemeente Rucphen aan.

Hij vindt dat thuiszorgaanbieders teveel macht krijgen om zelf te bepalen hoeveel uren er wordt schoongemaakt bij een cliënt: "De gemeente levert hierin nu geen maatwerk."

Maatstaf

De Centrale Raad van Beroep oordeelde onlangs dat voor 'resultaatgericht werken' een duidelijke maatstaf nodig is. Volgens de Raad van Beroep dient in de beleidsregels duidelijk te staan hoe een gemeente invulling geeft aan een 'schoon en leefbaar huis.'

Op dit moment werkt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen nog aan deze uitwerking. Volgens de KBO Kring komt deze invulling uiteindelijk neer op een beschikking in uren, omdat de gemeente moet beschrijven welke huishoudelijke werkzaamheden worden uitgevoerd en hoe vaak die dienen te worden verricht.

Wachten

Ondertussen krijgen alle zevenhonderd cliënten in de gemeente Rucphen een herindicatie voor de huishoudelijke hulp. "Wij vinden dat hier beter mee kan worden gewacht tot de beleidsregels duidelijk zijn", geeft Van Oorschot aan, "wij willen dat de gemeente handelt zoals de wet is bedoeld."

De KBO Kring gemeente Rucphen heeft een brief aan verantwoordelijk wethouder Martien de Bruijn van Wmo gestuurd met deze oproep. Ook raadt de KBO Kring iedereen aan om contact op te nemen met de plaatselijke KBO-afdeling als er onduidelijkheden staan in de aanbieding voor huishoudelijke hulp. Een vrijwillige ouderenadviseur of cliëntondersteuner van de KBO kan dan hulp bieden.