Sluiting Fatimahuis kwam niet als echte verrassing

In 2005 werd er tussen AlleeWonen en het bestuur van de Stichting Het Fatimahuis een gebruikersovereenkomst opgemaakt, waarin nadrukkelijk stond dat bij ontwikkeling van dat deel van de wijk, de huurders drie maanden de tijd kregen om een nieuw onderkomen te zoeken. 

Zoals dat zo vaak gaat, kwamen er wel plannen met mooie tekeningen, maar de crisis gooide danig roet in het eten. Gevolg: de verenigingen die gebruik maakten van Het Fatimahuis konden blijven en niemand verwachtte op korte termijn te moeten vertrekken. Dat bleek ook terecht, want inmiddels zijn we elf jaar verder en moeten de clubs toch vertrekken.

Volgens afspraak

Voorzitter Franken, die samen met Jac Bakx en Hein Hoefnagels, het bestuur van de Stichting vormt, zegt niet door AlleeWonen te zijn 'overvallen." "in feite hebben ze zich keurig gedragen, want in de gebruikersovereenkomst staat drie maanden en uiteindelijk hebben onze gebruikers nu een half jaar om uit te kijken naar iets anders."

Maar Franken wijst natuurlijk ook naar het moment als zodanig. "In juni eindigt voor alle clubs het seizoen, en starten dan in september weer op. De meeste verenigingen hebben hun afspraken voor het komende jaar –vanaf september –alweer gemaakt. Dat zal het voor onze gebruikers zeker niet gemakkelijker maken."

De voorzitter duidt op de beschikbare ruimte en tijden bij de andere buurthuizen. Daarom doet het bestuur er alles aan om de noodgedwongen verhuizing zo netjes mogelijk te laten verlopen. "We hebben iedereen ingelicht over de plannen en hebben in september een gesprek met wethouder Hugo Polderman, waarin we zullen bekijken wat de gemeente mogelijk voor ons en de gebruikers kan betekenen."

Overigens wacht het bestuur ook in spanning af van wat er verder gaat gebeuren. "Is er een nieuwe koper, die op korte termijn met een nieuw plan komt, of is de datum van 1 januari 2017 toch nog niet zo hard?" Meer dan dat afwachten kan het bestuur momenteel niet.

AlleeWonen

Tonny van de Ven, lid van de Raad van Bestuur van AlleeWonen, is helder in de onderbouwing van hetgeen er nu gebeurt: "Vanaf 2015 geeft de Woningwet aan dat wij geen gemengde ontwikkelingen meer mogen initiëren. Daarom zijn we in gesprek met andere partijen." 

"Omdat die contacten nog redelijk prematuur zijn, kunnen we daar niets over melden. We hebben wel zo snel mogelijk contact gezocht met het bestuur van Het Fatimahuis, zodat zij de gebruikers konden informeren. En verder zijn momenteel allerlei scenario’s denkbaar, die ontwikkeld kunnen worden. Maar daar is in dit stadium helemaal nog niets over te zeggen."

Tip de redactie