Onderzoek naar bouwkundige staat 350 huizen langs spoor

In de gemeente Roosendaal wordt in september gekeken naar de bouwkundige staat van tientallen woningen. Het gaat om huizen die dichtbij het spoor staan.

Bekeken wordt of de woningen schade oplopen als er het komende jaar meer goederentreinen voorbij komen. Eerder constateerde onderzoeksbureau Ardea dat trillingen van het railverkeer duidelijk voelbaar zijn in huizen die op minder dan vijftig meter afstand staan van het spoor.

Inspectie

In totaal worden 350 woningen in de gemeenten Roosendaal, Halderberge en Moerdijk aan een inspectie onderworpen. Het onderzoek wordt uitgevoerd omdat het aantal passerende goederenwagons de komende jaren flink zal oplopen.

Veel van die treinen vervoeren chemicaliën. Het aantal gifwagons dat door de kernen van Roosendaal, Oudenbosch en Zevenbergen rijdt, loopt mogelijk op tot 50.000 wagons in 2020 en 100.000 wagons in 2040. De stijging van het verkeer langs het spoor zorgt ook voor meer geluidshinder. De gemeenten Roosendaal, Halderberge en Moerdijk besloten daarom eerder om gezamenlijk maatregelen te nemen.

Trillingsniveau

Het onderzoek dat Ardea heeft verricht, heeft betrekking op het trillingsniveau van de huidige treinpassages. Bij stijging van het treinverkeer nemen de bevingen in woningen naar verwachting verder toe. Onderzoekers bekijken voor het onderzoek de staat van de buitengevel van de betreffende huizen.

Bouwkundig experts van Antea gaan deze maand nog aan de slag. Zij beginnen in Zevenbergen. Vervolgens komen de bewoners van Oudenbosch eind augustus aan de beurt en in Roosendaal beginnen de keuringen medio september. Eind september kunnen de woningeigenaren een rapportage thuis op de deurmat verwachten.

Treinongeval

Bewoners wordt verzocht om bij de inspectie aanwezig te zijn. Op deze manier kunnen zij ook vragen beantwoorden van de experts. Deze informatie hebben de onderzoekers nodig om een goed beeld te vormen voor de risico’s op het moment dat er giftige stoffen vrijkomen bij een treinongeval. Volgens de drie gemeenten is het bouwkundig onderzoek een belangrijke doorbraak in de houding van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Die stelde eerder vijf miljoen euro beschikbaar voor maatregelen op het gebied van veiligheid en zelfredzaamheid in het geval van een treinramp, maar niet voor leefbaarheid. Dat gebeurt nu wel. Het bouwkundig onderzoek wordt bekostigd uit het bedrag dat eerder beschikbaar werd gesteld voor de drie gemeenten. Dat is volgens hen een stap in de goede richting.

Tip de redactie