Hulp voor kleine ondernemer in financiële nood

Kleine ondernemers met financiële problemen kunnen bij de gemeente aankloppen voor steun.

Zij kunnen gebruik maken van inkomensondersteuning waarmee wordt beoogd dat zij het hoofd boven water kunnen houden. 

Daarmee dienen zij uiteindelijk zelfstandig in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Deze hulp staat bekend als 'Bijstand voor zelfstandigen'. Het Werkplein Hart van West-Brabant en de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal werken hiervoor samen met het Instituut Midden- en Kleinbedrijf (IMK).

Dienstverlening

Het instituut kent de uitdagingen van zelfstandigen en heeft de kennis en deskundigheid in huis om hen uit de problemen te helpen. Het Werkplein en de ISD werken op verschillende aspecten samen om de dienstverlening aan inwoners van West-Brabant te verbeteren en te harmoniseren. Ook de aanbesteding voor de Bijstand voor zelfstandigen is gezamenlijk doorlopen.

Kleine zelfstandigen kunnen aanspraak maken op steun als zij in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. De steun is er ook voor uitkeringsgerechtigden die vanuit de bijstandsuitkering een eigen bedrijf willen beginnen.

Tip de redactie