Mogelijk meer oplaadpunten voor elektrische auto’s

Inwoners uit de gemeente Rucphen kunnen vanaf 2017 een aanvraag indienen voor het plaatsen van een laadpaal voor een elektrische auto in hun buurt. 

Dat wordt mogelijk gemaakt door het provinciale project ‘Slim laden, de Brabantse aanpak.’ Rucphen sluit bij deze pilot aan. Door een gezamenlijke aanbesteding van de provincie komt er ruimte voor 2.000 extra laadpalen in heel Brabant.

In de gemeente staat momenteel één laadpaal. Die bevindt zich sinds 2012 op de Smidsstraat in Sint Willebrord. Uit onderzoek blijkt dat deze paal geregeld wordt gebruikt voor het opladen van auto’s. Stichting E-laad was verantwoordelijk voor het onderhoud van deze voorziening.

Inmiddels is deze stichting opgegaan in EVnetNL. De samenwerkingsovereenkomst met EVnetNL loopt op 1 januari 2017 af. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen heeft besloten om verder te gaan met EVnetNL. Dat betekent dat deze organisatie de laadpaal zeker tot 31 december 2021 onderhoudt.

Smart Charging

De gemeente maakt ook de facilitering van 'Smart Charging' (slim laden) mogelijk. Dit betekent dat de laadpaal wordt voorzien van de juiste hardware en software. Met 'Smart Charging' wordt ingespeeld op individuele en grootschalige laadbehoeftes. Daarbij wordt rekening gehouden met een optimale inpassing van duurzame energie en het vermijden van piekbelastingen in het elektriciteitsnet.

"Er kan dan bijvoorbeeld worden geladen als er veel aanbod is van zon- en windenergie en wanneer er weinig vraag is naar stroom. Op deze manier wordt het mogelijk om alle duurzame energie optimaal te benutten", legt een gemeentewoordvoerster uit.

Green Deal

De provincie Noord-Brabant voert de aanbesteding voor 2.000 laadpunten samen uit met energievervoersbedrijf Enexis. Met de komst van deze palen om elektrisch te tanken komen er in totaal 4.340 oplaadpunten in geheel Brabant. Dit biedt kansen om meer van deze palen in de gemeente Rucphen te plaatsen. Inwoners kunnen straks zelf een 'elektronisch tankpunt' aanvragen.

Per laadpaal wordt een bedrag beschikbaar gesteld via de 'Green Deal laadinfrastructuur.' Via deze samenwerking dragen het Rijk en andere overheden bij aan het realiseren van een netwerk van oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s.

Tip de redactie