De Brede School in Hoeven gaat gebouwd worden door Willemsz bouw b.v. uit Sprang-Capelle. Dat heeft de gemeente afgelopen week bekendgemaakt. 

De bouwaannemer heeft de tweede aanbesteding gewonnen en mag het ontwerp van TenW architecten realiseren. De Brede School in Hoeven moet voor 1 oktober 2017 opgeleverd worden.

139.000 euro was er extra nodig om de tweede aanbestedingsronde succesvol te laten verlopen. Al vanaf de tweede helft van 2015 wordt er gewerkt aan het definitieve ontwerp van het gebouw en eind februari is gestart met de eerste aanbestedingsprocedure.

"Maar, alle inschrijvers zaten ruim boven het in de aanbestedingstukken genoemde plafondbedrag." Daarom werd het ontwerp aangepast en begin juni werd een tweede aanbestedingsprocedure opgestart. "Half juli is vervolgens de aanbestedingskluis geopend en bleek dat alle zeven ingediende aanbiedingen weer boven het beschikbare budget zaten", aldus de gemeente Halderberge.

Aanbesteding

Omdat ook de tweede aanbestedingsprocedure niet succesvol bleek te zijn, besloot het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad om extra geld te vragen. Een bedrag van 139.000 euro was nodig om de opdracht te gunnen aan de laagste inschrijver: Willemsz bouw b.v. uit Sprang-Capelle.

Wethouder Jan Paantjens, wethouder onderwijs: "Ik ben blij dat we nu een aannemer hebben kunnen selecteren om de Brede School in Hoeven te kunnen realiseren. Ondanks de noodzakelijke aanpassingen die we hebben gedaan, kunnen we toch een gebouw realiseren wat qua materiaalkeuze esthetisch en onderwijskundig de juiste kwaliteit heeft. Ook door het snelle handelen van onze gemeenteraad kunnen we nu voortvarend aan de slag met de realisatie van dit gebouw en blijven we binnen de planning."

Het perceel is inmiddels bouwrijp en Willemsz b.v. start binnenkort met de bouw van het complex. Als alles volgens planning verloopt wordt het complex voor 1 oktober 2017 opgeleverd, waarna de scholen kunnen verhuizen en het complex in gebruik genomen kan worden.

Ontwerp

Het ontwerp kenmerkt zich aan de buitenzijde door de gebogen vrije vormen aan de voorzijde en de rechthoekig vormgegeven lokalen aan de achterzijde van het gebouw. "Hiermee komt het verschil tussen de rustige leszones en de dynamische middenzone ook in architectuur tot uitdrukking." Parallel aan het bouwtraject wordt gewerkt aan een plan voor de buitenruimte."

Hieronder valt onder andere de definitieve inrichting van de parkeerterreinen aan Achter ’t Hof en de Bovendonksestraat en de definitieve ontsluitingsroute van en naar de school. Het inrichten van de buitenruimte is naar verwachting gereed op het moment dat de nieuwe brede school in gebruik genomen gaat worden.