Pastoor Frans Verheije verlaat Rucphense parochies

Pastoor Frans Verheije is niet langer verantwoordelijk voor de parochies in de gemeente Rucphen. Hij heeft eervol ontslag gekregen voor zijn priesterlijke taken in Rucphen.

Hij blijft wel verantwoordelijk voor de parochies in de gemeente Zundert. De pastoor heeft deze beslissing gemaakt vanwege gezondheidsredenen. Verheije was in totaal vier jaar werkzaam in de gemeente Rucphen.

Hij wordt tijdelijk opgevolgd door de gepensioneerde pastoor Jan Voeten. Die is inmiddels aangesteld tot parochieadministrator van de Rucphense parochies. Voeten heeft de aanstelling geaccepteerd. Hij wordt tot 31 december 2016 eindverantwoordelijk. Daarbij krijgt hij ondersteuning van het pastoraal team en teamleider diaken Jan van Steenoven.

Fusie

Voeten blijft daarnaast de besprekingen voeren die moeten leiden tot een samenvoeging van de vijf parochies in Sint Willebrord, Rucphen, Sprundel, Zegge en Schijf per 1 januari 2017. Het pastoraal team blijft wel verantwoordelijk voor de werkzaamheden in zowel de gemeenten Rucphen als Zundert.

Tip de redactie