De Roosendaalse Lijst en de VLP hebben verontwaardigd gereageerd op de aangekondigde sluiting van buurthuis Fatima. 

Eigenaar AlleeWonen wil het wijkhuis aan de Dr. Schaepmanlaan per 1 januari 2017 dicht hebben om de plannen voor de woningbouw op deze locatie verder te ontwikkelen. Daardoor zitten twintig verenigingen straks zonder onderdak.

De twee partijen willen weten of wethouder Hugo Polderman van Welzijn zich gaat inzetten voor de clubs. De Roosendaalse Lijst wijst er op dat buurthuis Fatima een echte ontmoetingsplek is en een belangrijke sociale functie heeft.

Het wijkhuis in Burgerhout krijgt geen subsidie. AlleeWonen heeft het wijkcentrum ooit in bruikleen gegeven aan de verenigingen in afwachting van verdere plannen voor woningbouw op deze locatie.

Aanvaardbare oplossing

Raadsleden Cor Gabriëls en Eric de Regt vragen Polderman of hij contact op wil nemen met AlleeWonen om te komen tot een aanvaardbare oplossing voor alle partijen. De VLP informeert bij Polderman welke planologische ontwikkelingen er zijn voor de locatie Fatimahuis.

VLP-raadsleden Arwen van Gestel, Wilbert Brouwers en Trudie van Reusel vragen zich daarnaast af of AlleeWonen de wethouder wel op de hoogte heeft gesteld van de sluiting van het Fatimahuis. Alle vragen zijn nog in behandeling.